Δέσμευση της AstraZeneca Ελλάδας να φυτεύσει 30.000 δέντρα έως το 2030

Astrazeneca

Η AstraZeneca Ελλάδας ανανεώνει και διευρύνει τη δέσμευσή της να συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιέστερου μέλλοντος για τον πλανήτη και τον άνθρωπο μέσω του βραβευμένου περιβαλλοντικού της προγράμματος «Προστατεύουμε το Περιβάλλον… με Πράξεις».

Αναγνωρίζοντας την ισχυρή σχέση μεταξύ της υγείας των ανθρώπων και ενός υγιούς πλανήτη, η AstraZeneca Ελλάδας θα φυτέψει και θα φροντίσει περισσότερα από 30.000 νέα δέντρα σε όλη την Ελλάδα έως το 2030. Στόχος της AstraZeneca είναι να συμβάλλει έμπρακτα στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και στη δημιουργία χώρων πρασίνου μέσα στις πόλεις.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις καταστροφές από πυρκαγιές που έχουν πλήξει την Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια – οι οποίες επηρεάζουν όχι μόνο το οικοσύστημα, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, αλλά και την υγεία των ανθρώπων – η AstraZeneca Ελλάδας προχωρά σε ουσιαστικές δράσεις αποκατάστασης του πρασίνου.

Τα αποθαρρυντικά στατιστικά στοιχεία της περασμένης τριετίας – 3 εκατ. καμένα στρέμματα, τα 1,2 εκατ. μόνο το περασμένο καλοκαίρι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Δασικές Πυρκαγιές – αποτελούν κίνητρο για την εταιρεία να φυτέψει και να φροντίσει 30.000 νέα δέντρα μέσα στα επόμενα χρόνια, τόσο σε περιοχές που έχουν προηγουμένως πληγεί από πυρκαγιές, όσο και σε αστικά κέντρα για τη δημιουργία νέων πνευμόνων πρασίνου.

Με την παραπάνω δέσμευση η AstraZeneca Ελλάδας ευθυγραμμίζεται και προσθέτει στους στόχους της παγκόσμιας πρωτοβουλίας AZ Forest, μέσω της οποίας δεσμεύεται να φυτέψει και να φροντίσει 200 εκατομμύρια δέντρα σε 6 ηπείρους έως το 2030 σε συνεργασία με ειδικούς, που επικεντρώνονται στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής ανθεκτικότητας στο κλίμα, τη μείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών και την προώθηση της βιοποικιλότητας.

Η κα Γιώτα Κοτσεκίδου, External Affairs Director της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου επεσήμανε: «Η βιωσιμότητα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας μας στην οποία επενδύουμε διαρκώς. Δεσμευόμαστε να προσθέσουμε οξυγόνο με περισσότερα από 30.000 δέντρα σε όλη τη χώρα έως το 2030. Στην AstraZeneca πιστεύουμε ότι η υγεία των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία του πλανήτη και το κάνουμε πράξη μέσα από μια σειρά δράσεων που καλλιεργούν και ενισχύουν το πνεύμα εθελοντισμού των εργαζομένων μας».

Όλο Υγεία

Scroll to Top