Διάκριση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στα HR Awards 2023

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Αξιόλογη διάκριση πέτυχε ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στα HR Awards 2023, κατακτώντας Bronze Award στην κατηγορία “Best Digital Transformation Programs”, για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, με επίκεντρο τους 3.000 ανθρώπους του Ομίλου.

«Η φιλοσοφία και η στρατηγική του Ομίλου έχει στο επίκεντρο τους ανθρώπους: τους ανθρώπους που απολαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους ανθρώπους που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των αξιών μας, και δεν είναι άλλοι από τους εργαζόμενους στον Όμιλο. Για καθέναν από αυτούς, αξιοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία, εκσυγχρονίζουμε την εμπειρία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ενώ απλοποιούμε μια σειρά από εσωτερικές διαδικασίες. Παράλληλα εξασφαλίζουμε πολλαπλές παροχές και διευκολύνσεις για όλα τα μέλη της μεγάλης μας ομάδας. Η δύναμή μας για να συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και να διατηρήσουμε την κορυφαία θέση μας στον κλάδο, είναι οι άνθρωποί μας», δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας (COO) του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Νικόλαος Μαραθιάς.

Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει διπλή σημασία και διπλή αξία: Βελτιστοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ταυτόχρονα απλοποιεί και επιταχύνει τη δουλειά της ομάδας.

Με στόχο τη συνεχή εξέλιξη, τη συμπερίληψη, τη διαφάνεια και τη συνεργασία, ο Όμιλος υιοθετεί μια νέα ψηφιακή κουλτούρα που βελτιστοποιεί την καθημερινότητα κάθε εργαζόμενου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού δημιουργήθηκε ένα 360ο e-HRM ενώ αναπτύχθηκαν αποκλειστικά ψηφιακά εργαλεία που εκσυγχρονίζουν την εμπειρία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ενώ απλοποιούν μια σειρά από διαδικασίες που αφορούν τους εργαζόμενους στον Όμιλο.

Ήδη, οι προσπάθειες έχουν αποδώσει σε σημαντικό βαθμό:

  • Ελευθερώθηκε τουλάχιστον 10% του χρόνου εργασίας
  • Ο χρόνος κάλυψης νέων θέσεων έχει μειωθεί έως και 40%
  • Αναδιαμορφώθηκε σχεδόν το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού
  • Δημιουργήθηκαν training rooms με υπολογιστές σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα
  • Αυτοματοποιήθηκε πλήρως ο τομέας των αδειών και μιας σειράς από άλλες διαδικασίες

Το ταξίδι προς τη νέα ψηφιακή κουλτούρα συνεχίζεται με νέες δράσεις και προγράμματα και η προστιθέμενη αξία αυξάνεται καθημερινά τόσο για τον Όμιλο όσο και για τους ανθρώπους του.

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βρίσκεται στην κορυφή της ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, με πολλαπλές διακρίσεις και υπηρεσίες που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια και τις οποίες εμπιστεύονται πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο.

Σήμερα, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζομένους, ανάμεσά τους 700 γιατρούς με άρτια κατάρτιση με μεγάλη εμπειρία. Επτά στους 10 ανθρώπους στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι γυναίκες, έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή είναι 18 έως 45 ετών. Επιπλέον, 30% της ομάδας εργάζεται στον Όμιλο για περισσότερο από 10 χρόνια.

Στη νέα της εποχή, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσεγγίζει ολιστικά την Υγεία και την Πρόληψη, υπηρετώντας πάντα το όραμα της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.

Όλο Υγεία

Scroll to Top