Η Sobi δημοσιεύει την έκθεση τετάρτου τριμήνου για το 2023

sobi

Η Swedish Orphan Biovitrum ABSobi ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έκθεσης της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Συγκεκριμένα, το τέταρτο τρίμηνο του 2023:

  • Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 14%, σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)iiκατά 15%, και ανήλθαν σε 6.844 εκατ. SEK (5.991)
  • Τα έσοδα του τομέα Αιματολογίας αυξήθηκαν κατά 21% σε CER και ανήλθαν στα 3.640 εκατ. SEK (3.025), εξέλιξη που προήλθε από τις πωλήσεις του pacritinib ύψους 322 εκατ. SEK, τις ισχυρές πωλήσεις ύψους 1.323 εκατ. SEK του efmoroctocog alfa, την ανάπτυξη για το avatrombopag, εξαιρουμένης της αγοράς της Κίνας που ήταν ίση με 59% σε CER και τις πωλήσεις του pegcetacoplan ύψους 186 εκατ. SEK
  • Τα έσοδα του τομέα Ανοσολογίας αυξήθηκαν κατά 10% σε CER και ανήλθαν στα 2.905 εκατ. SEK (2.643), εξέλιξη που προήλθε από την ανάπτυξη κατά 107% σε CER του emapalumab και τα δικαιώματα για το nirsevimab ύψους 890 εκατ. SEK
  • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi ήταν 38% (41), εξαιρουμένων στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC)iii. Το EBITA ανήλθε σε 2.502 εκατ. SEK (2.455), που αντιστοιχεί σε περιθώριο 37% (41). To EBIT ανήλθε σε 1.610 εκατ. SEK (1.916)
  • Τα έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης ανήλθαν σε 3,02 SEK (4,47)iv. Τα προσαρμοσμένα EPS προ μείωσηςii ανήλθαν σε 3,21 (4,47) SEKiv. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 1.073 εκατ. SEK (1.893)
  • Μετά το τέλος του τριμήνου, στις 5 Ιανουαρίου του 2024, η Annette Clancy, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου του ΔΣ αναλαμβάνοντας άμεσα καθήκοντα, καθώς ο Bo Jesper Hansen υπέβαλε οικειοθελώς την παραίτησή του η οποία έγινε επίσης αμέσως δεκτή, λόγω προβλημάτων υγείας.

Πλήρες έτος 2023

  • Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 18%, κατά 12% σε CER, και ανήλθαν σε 22.123 εκατ. SEK (18.790). Η ανάπτυξη προήλθε από την επιμέρους ανάπτυξη κατά 17% σε CER του τομέα Αιματολογίας και κατά 9% σε CER του τομέα Ανοσολογίας
  • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAii ήταν 34%, εξαιρουμένων των IACiii

Οικονομική πρόβλεψη για το 2024

  • Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER
  • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων

«Το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο της Sobi παρουσίασε ισχυρή αύξηση κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η οποία αντιστοιχεί στο 40% των εσόδων. Το αποτέλεσμα αυτό υποστηρίζει τη δέσμευσή μας να παράσχουμε νέα, καινοτόμα φάρμακα σε άτομα με σπάνιες παθήσεις», δήλωσε ο Guido Oelkers, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Όλο Υγεία

Scroll to Top