Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΤΕΚΝΥ και ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΣΤΑΤ

Η ανάλυση διαθέσιμων δεδομένων στον Τομέα της Υγείας στο επίκεντρο της συνάντησης ΚΕΤΕΚΝΥ και ΕΛΣΤΑΤ.

Γόνιμη συνάντηση εργασίας μεταξύ του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μάϊου,, με στόχο τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας των δύο οργανισμών στο άμεσο μέλλον.

Στη συνάντηση συμμετείχαν: ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), Αθανάσιος Θανόπουλος, ο Πρόεδρος του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) – Ελληνικού Ινστιτούτου DRG, Παντελής Μεσσαρόπουλος, τα στελέχη ΕΛΣΤΑΤ Βασιλική Μπενάκη, Γεωργία Παναγοπούλου και Θεανώ Τυφοξύλου, ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. του ΚΕΤΕΚΝΥ και τα στελέχη ΚΕΤΕΚΝΥ, Μερόπη Αθανασά, Παναγιώτα Σιδέρη και Ευγενία Χριστοπούλου.

Από την εποικοδομητική συζήτηση, αναδείχθηκε η προοπτική της στενής συνεργασίας των δυο οργανισμών σε επίπεδο ανάλυσης διαθέσιμων δεδομένων στον Τομέα της Υγείας.

Ως ιδιαίτερα σημαντική, επισημάνθηκε η σημασία της συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης από την ΕΛΣΤΑΤ πρόσφατων χρονικά στοιχείων, η οποία έρχεται να συμπληρώσει την επιστημονική έρευνα με τα πιο σύγχρονα δεδομένα.

Όλο Υγεία

Scroll to Top