Προτάσεις της ΕΛΙΤΟΥΡ για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού

ΕΛΙΤΟΥΡ

Η ΕΛΙΤΟΥΡ συμμετέχει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, καταθέτοντας προτάσεις για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού.

Το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας – Ελιτούρ, συμμετείχε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση αναφορικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που έχει ως τίτλο: «Ενίσχυση των Τουριστικών Υποδομών και της Τουριστικής Εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού».

Η Ελιτούρ υπό την καθοδήγηση του προέδρου κ. Γιώργου Πατούλη κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση των διατάξεων του άρθρου 15 του ανωτέρω σχεδίου, που αφορά την παροχή υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού.

Ο κ. Πατούλης πέρα από τις προτάσεις που έθεσε σχετικά με το άρθρο 15, αναφέρθηκε και στη λειτουργία δομών υγείας εντός ξενοδοχειακών μονάδων με συναφείς ειδικότητες που να καλύπτουν ανάγκες υπηρεσιών ιατρικής ευεξίας (π.χ. κοσμητικής, αναγεννητικής ιατρικής, υπηρεσίες προαγωγής υγείας κα).

Παράλληλα, πρόσθεσε την ανάγκη για τη μείωση του ΦΠΑ που θα μας έκανε ανταγωνιστικούς, την αδειοδότηση των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (ΜΗΝ) στις τουριστικές περιοχές και τον αναπτυξιακό νόμο, επισημαίνοντας ότι για τα εν λόγω θέματα θα πρέπει να ασχοληθούν και άλλα συναρμόδια υπουργεία.

Τέλος, στο άρθρο 21 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, η Ελιτούρ προτείνει να αντικατασταθεί ο όρος spa με τον όρο medispa καθώς όπως αναφέρει, υπηρετούμε τον τουρισμό υγείας, που προϋποθέτει την ιατρική επίβλεψη από τις αντίστοιχες ιατρικές ειδικότητες σύμφωνα με τελευταία Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα εξατομικευμένης Ιαματικής Ιατρικής, τα οποία πρέπει να πιστοποιηθούν.

Όλο Υγεία

Scroll to Top