Chiesi Hellas: Σημαντικές διακρίσεις στα Diversity & Inclusion Awards 2023

chiesi hellas

Με τα τρία βραβεία που κατέκτησε η Chiesi Hellas στα «Diversity & Inclusion Awards 2023» επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στο σεβασμό της μοναδικότητας κάθε εργαζομένου και στην καλλιέργεια ενός εργασιακού περιβάλλοντος συνεργασίας, που ενσωματώνει όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Ειδικότερα, μέλη της Επιτροπής Διαφορετικότητας, Ισότητας και Μη Αποκλεισμού της Chiesi Hellas, που δημιουργήθηκε το 2020, παρέλαβαν τα χρυσά βραβεία στις κατηγορίες “Best empowerment journey for her growth (Coaching & Mentoring)” και ”Optimum team bonding experience & culture”. Η εταιρεία έλαβε υψηλή αξιολόγηση για τα προγράμματα που σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικά με τη γυναικεία ενδυνάμωση καθώς και για δράσεις που υλοποιεί για τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και την ενίσχυση της δικτύωσής τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων δράσεων είναι το πρόγραμμα που υποστηρίζει εργαζόμενες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους (Mentoring for her Growth) και το πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες, που έχουν αναγνωριστεί ως ταλέντα, να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη για την προσωπική τους ανάπτυξη από business coach (Individual coaching path programme). Επίσης, διασκεδαστικές διαδικτυακές επαφές, όπως οι “CaffeΑsorpresa” και “Mystery coffee”, αλλά και επιβραβεύσεις παρουσία όλων των συναδέλφων, όπως ο θεσμός «Έχεις Γράμμα», σφυρηλατούν ισχυρούς ενδοεταιρικούς δεσμούς.

Επιπλέον, η εταιρεία διακρίθηκε με το ασημένιο βραβείο “Best diversity, equity & inclusion culture in pharma” για το σύνολο των δράσεων, των πρωτοβουλιών και των πρακτικών της αναφορικά με τη συμπερίληψη, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ισότητα. Συγκεκριμένα, η Chiesi Hellas υλοποιεί δράσεις, όπως η διατήρηση μηδενικού έμφυλου μισθολογικού χάσματος, η ενίσχυση των μονογονεϊκών οικογενειών, η μείωση ανισοτήτων σε ευκαιρίες προαγωγής, η ενίσχυση της παροχής ίσων ευκαιριών σε εκπαίδευση και ανάπτυξη προς όλους, ανεξαρτήτως φύλου ή χρόνων προϋπηρεσίας, και η εστίαση σε προσωπικές ανάγκες ατόμων, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Η Head of Human Resources & Administrative Affairs της Chiesi Hellas, κα Αλεξάνδρα Βέτσικα, δήλωσε «Βασικές Αξίες της εταιρείες μας, που έχει επαναπιστοποιηθεί ως Β Corp, είναι να ενεργούμε ως δύναμη για το συλλογικό καλό και να αγκαλιάζουμε όλους χωρίς αποκλεισμούς, δίνοντας έμφαση στην προσβασιμότητα όλων σε ευκαιρίες και ιδιαίτερα στους ευάλωτους ή υποεκπροσωπούμενους πληθυσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε μια σειρά προγραμμάτων για τη Διαφορετικότητα, Δικαιοσύνη & Ενσωμάτωση, όπως τα “Coaching Hub”, “Chiesi Affinity Network” και “Gender Pay Equity”, ενώ αναγνωριστήκαμε το 2023 ως Best Workplace for Women και Top Employer! Για όλους εμάς στην Chiesi είναι τιμή και υποχρέωση να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε ένα περιβάλλον, όπου ο καθένας μας μπορεί να εκφράσει τον αυθεντικό, καλύτερό του εαυτό!».

Όλο Υγεία

Scroll to Top