Παιδιατρική και οι Παιδιατρικές Εξειδικεύσεις στην Ελλάδα

παιδιατρική

Η 57η Θεραπευτική Ενημέρωση της Α’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ πραγματοποιήθηκε στις 11 & 12 Μαΐου 2024. Πρόκειται για ένα σημαντικό παιδιατρικό γεγονός, που βρίσκεται αισίως στην 6η δεκαετία της ετήσιας διοργάνωσης της και συμβάλλει στην ανανέωση των γνώσεων των Παιδιάτρων όλης της χώρας.

Αξίζει εδώ να επισημάνω ότι πριν ακόμη κι από τη δεκαετία του ’60 η ειδίκευση στην Παιδιατρική δημιούργησε ένα σώμα Παιδιάτρων, που κάλυψαν τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) κυρίως μέσα από τα ιδιωτικά ιατρεία και μεταγενέστερα από τα δυστυχώς λίγα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου.

Αυτό αποτελεί ίσως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ελληνικής ιατρικής, αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες την αντίστοιχη αποστολή επιτελούσαν κι επιτελούν ακόμη οι Γενικοί Γιατροί, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία οι Généralistes και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι General Practitioners (GPs).

Παράλληλα όμως οι Παιδίατροι των Παιδιατρικών Νοσοκομείων, αρχικά των κρατικών και στη συνέχεια των ιδιωτικών (αλλά και ιδιώτες), άρχισαν να μετεκπαιδεύονται σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα της Παιδιατρικής σε μεγάλα Νοσοκομεία Παίδων του εξωτερικού.

Έτσι σταδιακά οι Γενικοί Παιδίατροι έγιναν Ειδικοί σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα, που αντιστοιχούσαν κυρίως σε διάφορα οργανικά συστήματα αλλά και σε στις επί μέρους νοσολογικές ενότητες.

Οι εξειδικεύσεις της παιδιατρικής

Μ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν κι Εξειδικεύσεις της Παιδιατρικής, για τις οποίες αξίζει να πούμε κάτι περισσότερο.

Κατ’ αρχάς, πρόκειται γι’ αυτές που αντιστοιχούν σε οργανικά συστήματα (όπως προείπα): Π/Αιματολογία – Ογκολογία, Π/Αλλεργιολογία, Π/Ανοσολογία, Π/Γαστρεντερολογία – Ηπατολογία, Π/Δερματολογία, Π/Καρδιολογία, Π/Νευρολογία, Π/Νεφρολογία και Π/Πνευμονολογία.

Ακόμη, αυτές που αντιστοιχούν σε νοσολογικές ενότητες, όπως Π/Λοιμωξιολογία, Π/Ρευματολογία, Αναπτυξιακή Παιδιατρική, Εφηβική (Παιδι)Ιατρική, ενώ η Π/Ψυχιατρική αποτελεί ανεξάρτητη ειδικότητα παιδιών κι εφήβων.

Τέλος θα πρέπει να διευκρινίσω ότι η Εντατικολογία Παίδων είναι μαζί με την Εντατικολογία Ενηλίκων ως ενιαία εξειδίκευση που αφορά πολλές ειδικότητες, η δε Εντατική Νοσηλεία Νεογνών – Νεογνολογία αποτελεί αυτόνομη εξειδίκευση της Παιδιατρικής.

Κι εδώ έρχεται το πρόβλημα:

  • Οι περισσότερες από τις παραπάνω παιδιατρικές εξειδικεύσεις δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένες, ούτε είναι καθορισμένο το γνωστικό τους αντικείμενο!

Γιατί;

  • Διότι αντιδρούν οι αντίστοιχες ειδικότητες ενηλίκων, επειδή θεωρούν ότι το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ταυτίζεται με την ειδικότητα τους!

Εξαιρούνται βέβαια η Εντατικολογία Παίδων, που (όπως προανέφερα) αποτελεί μαζί με την Εντατικολογία Ενηλίκων κοινή εξειδίκευση πολλών ειδικοτήτων, καθιερωμένη ήδη από τη δεκαετία του ’90, καθώς κι η Νεογνολογία που αποσχίστηκε από την Εντατικολογία την ίδια εποχή.

Από τις υπόλοιπες (κι ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποια…), η Π/Λοιμωξιολογία αποτελεί επίσημη εξειδίκευση ήδη από 20ετίας περίπου και πρόσφατα η Π/Γαστρεντερολογία – Ηπατολογία κι η Π/Ενδοκρινολογία.

Προφανώς ο σκοπός κι ο στόχος είναι όλες οι εξειδικεύσεις να αναγνωριστούν, όπως οι  προαναφερθείσες που ήδη ισχύουν.

Προϋπόθεση είναι να περιγραφεί το γνωστικό αντικείμενο της κάθε Εξειδίκευσης και να ορισθούν οι Κλινικές που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση των υποψηφίων.

Οι ειδικοί ενηλίκων που ενδιαφέρονται για τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις της Παιδιατρικής είναι ελάχιστοι. Θα πρέπει και σ’ αυτούς να δοθεί το δικαίωμα, αρκεί πριν να έχουν αποκτήσει γνώσεις Γενικής Παιδιατρικής (όχι πλήρη ειδικότητα).

Και λίγα λόγια για τις Εξειδικεύσεις που άπτονται των χειρουργικών ειδικοτήτων. Με εξαίρεση τη Χειρουργική Παίδων, που είναι αυτόνομη ειδικότητα, υπάρχουν κι άλλες ειδικότητες, που άπτονται της παιδικής ηλικίας, όπως Π/Γναθοχειρουργική, Π/Καρδιοχειρουργική, Π/Νευροχειρουργική, Π/Ορθοπεδική, Π/Ουρολογία, Π/Οφθαλμολογία, Π/Πλαστική Χειρουργική και Π/Ωτορινολαρυγγολογία. Και αυτές δικαιούνται να αναγνωριστούν ως ανεξάρτητες εξειδικεύσεις από τις αντίστοιχες ειδικότητες ενηλίκων.

Και ολοκληρώνω με τις εργαστηριακές κι απεικονιστικές ειδικότητες, οι οποίες εξ ίσου θα πρέπει να εξελιχθούν σε αυτόνομες εξειδικεύσεις στα παιδιά, μια και τα παιδιά δεν είναι μικροί ενήλικες!

Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει;

Όλο Υγεία

Scroll to Top