Δημιουργείται δίκτυο Τοπικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων

μεταμοσχεύσεις, μεταμοσχεύσεων, ΕΟΜ

Σε διεθνές επίπεδο έχει παρατηρηθεί πως η εφαρμογή του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων έχει συμβάλλει στην αύξηση της δωρεάς οργάνων και στην καλύτερη αξιοποίηση των προσφερόμενων οργάνων

Στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (ΤΣΜ) στην Ελλάδα, προχωρά το υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη η δημόσια δαπάνη που διατίθεται ανέρχεται σε 2.000.000 εκατομμύρια ευρώ. Από 31 Ιανουαρίου, οι δημόσιες δομές ξεκινούν τη διαδικασία υποβολής των σχετικών προτάσεων, διαδικασία που θα διαρκέσει έως τέλος Σεπτεμβρίου.

«Η μεταμόσχευση οργάνων έχει αναδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ιατρικής του 20ου αιώνα και έχει καθιερωθεί ως μία θεραπευτική πρακτική που μεταβάλει και βελτιώνει τη ζωή των ασθενών», αναφέρεται στην απόφαση.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), η μεταμόσχευση αποτελεί «τη μόνη θεραπευτική λύση για την τελικού σταδίου ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος και πνεύμονα και την πιο αποτελεσματική λύση για την τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια».

Παρά τη σπουδαιότητα των μεταμοσχεύσεων, η χώρα μας συνεχίζει να υστερεί συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ, ο αριθμός των ασθενών που χρήζουν μεταμόσχευσης βαίνει διαρκώς αυξανόμενος.

Ταυτόχρονα, καθοριστικοί παράγοντες για την εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων αποτελούν η επάρκεια και η καταλληλόλητα των μοσχευμάτων.

Ο σημαντικός ρόλος του συντονιστή

Σε διεθνές επίπεδο έχει παρατηρηθεί πως η εφαρμογή του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (ΤΣΜ) έχει βελτιώσει την κατάσταση, με αύξηση της δωρεάς οργάνων, καλύτερη αξιοποίηση των προσφερόμενων οργάνων και αύξηση του βαθμού κάλυψης των αναγκών των ασθενών που χρήζουν μεταμόσχευσης.

Στην προσπάθεια να προσεγγίσει η χώρα μας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να βελτιώσει το συντονισμό της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων, κρίνεται αναγκαία μία εκτεταμένη πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του ΤΣΜ, σύμφωνα με το πρότυπο της Ισπανίας και άλλων χωρών με υψηλούς δείκτες δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων.

Σκοπός της παρούσας Ανακοίνωσης Πρόθεσης χρηματοδότησης αποτελεί η δημιουργία δικτύου ΤΣΜ που θα καλύψει σχετικές ανάγκες νοσοκομείων της επικράτειας.

Το έργο του συντονιστή μεταμοσχεύσεων

Η τοποθέτηση ΤΣΜ εντός των Νοσοκομείων θα συμβάλλει στην καταγραφή και τον έγκαιρο εντοπισμό ασθενών με βαρύτατες εγκεφαλικές βλάβες, την καταγραφή των εγκεφαλικών θανάτων, τη συντήρηση και προετοιμασία του δυνητικού δότη οργάνων, την επικοινωνία με την οικογένειά του για τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και το σύνολο της επικοινωνίας με τον ΕΟΜ και τις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων για τον συντονισμό της αφαίρεσης των οργάνων.

Οι ΤΣΜ που θα τοποθετηθούν στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΜ θα αποτελέσουν τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των ΤΣΜ, ΕΟΜ και λοιπών εμπλεκομένων φορέων στις διαδικασίες αναζήτησης και διαχείρισης περιπτώσεων δυνητικών δοτών, ενώ, παράλληλα, θα υποστηρίζουν τους κεντρικούς συντονιστές του Οργανισμού. Επιπλέον, δύναται να χρηματοδοτηθεί η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τους ΤΣΜ και οι λοιπές δράσεις υποστήριξης και αξιολόγησης της εφαρμογής του θεσμού.

Όλο Υγεία

Scroll to Top