Η ειδικότητα της Κλινικής Εμβρυολογίας στην Ελλάδα

κλινικής εμβρυολογίας

Με αφορμή το πρώτο βιβλίο «Κλινική Εμβρυολογία» που κυκλοφόρησε πρόσφατα και αφορά την εκπαίδευση και την προσφορά γνώσης της Κλινικής Εμβρυολογίας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και τη συνεισφορά του εργαστηρίου εμβρυολογίας στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, θα ήθελα να αναλύσω την αναγκαιότητα της ειδικότητας της Κλινικής Εμβρυολογίας στην Ελλάδα.

Ο τομέας της κλινικής εμβρυολογίας είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στο εργαστήριο εμβρυολογίας των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής επιτελείται το σπουδαιότερο κομμάτι της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, οι εμβρυολόγοι συλλέγουν τα ωάρια, επεξεργάζονται τα δείγματα σπέρματος, επιτελούν τη γονιμοποίηση, ελέγχουν την εμβρυϊκή ανάπτυξη, καταψύχουν γαμέτες, έμβρυα και ιστούς όποτε κρίνεται αναγκαίο, πραγματοποιούν γενετικό έλεγχο των προεμφυτετυτικών εμβρύων, προσφέρουν συμβουλευτική σχετικά με τους γαμέτες και τα έμβρυα κλπ.

Κλινική εμβρυολογία: Επιτελείται πάνω από 30 χρόνια στην Ελλάδα

Η επιστήμη λοιπόν αυτή, δηλαδή η κλινική εμβρυολογία, επιτελείται ανελλιπώς από τους κλινικούς εμβρυολόγους παραπάνω από 30 χρόνια στην Ελλάδα. Χάρη στους κλινικούς εμβρυολόγους, ο τομέας της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έχει εξυψωθεί πάρα πολύ και οι επιτυχίες έχουν αγγίξει υψηλά ποσοστά.

Ο εκσυγχρονισμός του εργαστηρίου από τους κλινικούς εμβρυολόγους, το time lapse, το artificial intelligence, αλλά και άλλες τεχνολογίες έχουν φέρει τον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Πολλοί κλινικοί εμβρυολόγοι έχουν τεράστιο ερευνητικό και επαγγελματικό έργο, ενώ πολλοί έχουν καταφέρει διακρίσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ο Bob Edwards ήταν ό πρώτος εμβρυολόγος που έφερε στο φως την πρώτη παγκόσμια επιτυχία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Δεν έχει θεσπιστεί η ειδικότητα της κλινικής εμβρυολογίας

Αυτή τη στιγμή η ειδικότητα της κλινικής εμβρυολογίας δεν έχει θεσπιστεί ακόμα στην Ελλάδα. Γίνεται μια προσπάθεια από μια ομάδα έμπειρων κλινικών εμβρυολόγων που έχει οριστεί από το ΚεΣΥ του Υπουργείου Υγείας για τη θέσπιση της ειδικότητας καθώς κρίνεται αναγκαία, εφόσον οι κλινικοί εμβρυολόγοι επιτελούν διαδικασίες που δεν είναι κατοχυρωμένες.

Με άλλα λόγια, οι σημαντικότερες διαδικασίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι μετέωρες καθώς οι κλινικές πράξεις των κλινικών εμβρυολόγων δεν έχουν κατοχυρωθεί σε επίπεδο ειδικότητας. Η αποχή των κλινικών εμβρυολόγων από τις διαδικασίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θα καταλύσει τον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, δηλαδή χωρίς κλινικούς εμβρυολόγους η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν μπορεί να λάβει χώρα.

Επίσης είναι σχεδόν παράδοξο να πιστοποιείται μια Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ενώ το προσωπικό της όπως οι Κλινικοί Εμβρυολόγοι να μην είναι διαπιστευμένοι υπό την ειδικότητα της κλινικής εμβρυολογίας. Εξάλλου, άλλοτε ως τακτικά, άλλοτε ως αναπληρωματικά μέλη οι κλινικοί εμβρυολόγοι είναι μέλη της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, πράγμα που τονίζεται η σπουδαιότητα της παρουσίας τους αλλά και της ειδικότητας της κλινικής εμβρυολογίας.

Τέλος, πολλοί κλινικοί εμβρυολόγοι είναι μέλη επιτροπής πιστοποίησης εργαστηρίων εμβρυολογίας μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πράγμα που επισημαίνεται για ακόμα μια φορά η αναγκαιότητα της ειδικότητας της κλινικής εμβρυολογίας.

Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο, αλλά είναι και επιτακτική ανάγκη η θέσπιση της ειδικότητας, η οποία θα πρέπει να δίνεται σε απόφοιτους τμημάτων Βιολογίας ή/και κατέχουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές πάνω στο αντικείμενο της κλινικής εμβρυολογίας.

Το πρώτο βιβλίο της «Κλινικής Εμβρυολογίας» είναι μια ακόμα απόδειξη της αναγκαιότητας της θέσπισης της ειδικότητας της Κλινικής Εμβρυολογίας στην Ελλάδα.

Μαριάννα Σπανού

Η Μαριάννα Σπανού έχει συνεργαστεί με έντυπα και διαδικτυακά μέσα ποικίλης θεματολογίας, όπως iefimerida.gr, ygeiamou.gr, 4green.gr, autotriti-touring.gr, αποκτώντας εμπειρία σε πολλές πτυχές της δημοσιογραφίας. Πιστεύει ότι κάνοντας σωστά αυτό το επάγγελμα, έχουμε στα χέρια μας ένα πραγματικό εργαλείο για να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο.

Scroll to Top