ΔΕΠΥ

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μία από τις πιο συχνές και πιο μελετημένες νευροαναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά. Ο όρος “νευρο” σημαίνει νεύρα. Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει διαφορές στον εγκέφαλο, τα νευρωνικά δίκτυα και τους νευροδιαβιβαστές των ατόμων με ΔΕΠΥ.

Η ΔΕΠΥ είναι μια χρόνια εγκεφαλική πάθηση. που προκαλεί δυσκολία στην εκτέλεση εργασιών, και διαταράσσει την ικανότητα ενός ατόμου να διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματα, σκέψεις και πράξεις. Τα άτομα με ΔΕΠΥ δυσκολεύονται να:

 • Διαχειριστούν τη συμπεριφορά τους
 • Επικεντρώσουν την προσοχή τους
 • Ελέγξουν την υπερκινητικότητα τους
 • Ρυθμίσουν τη διάθεσή τους
 • Οργανωθούν
 • Συγκεντρωθούν
 • Ακολουθήσουν οδηγίες
 • Καθίσουν ακίνητα

Τύποι

Η ΔΕΠΥ μπορεί να εμφανιστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Οι γιατροί χρησιμοποιούν τα συμπτώματα για να διαγνώσουν την πάθηση.

Τύπος Απροσεξίας (Primarily Inattentive Type – ADD)
Τα παιδιά με αυτό τον τύπο, έχουν μόνο διάσπαση προσοχής (ΔΕΠΥ). Παλαιότερα, οι γιατροί αποκαλούσαν αυτόν τον τύπο διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ADD). Τα παιδιά με διάσπαση προσοχής δυσκολεύονται να εστιάσουν την προσοχή τους, να οργανωθούν και να παραμείνουν συγκεντρωμένα, ενώ παρουσιάζουν λιγότερα συμπτώματα υπερκινητικότητας/παρορμητικότητας.

Τύπος Παρορμητικότητας/Υπερκινητικότητας (Primarily Hyperactive -Impulsive Type)
Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά έχουν έντονη υπερκινητικότητα και παρορμητισμό και δεν παρουσιάζουν έντονα προβλήματα προσοχής. Η υπερκινητικότητα σημαίνει ότι μπορεί να στριφογυρίζουν, δεν μπορούν να κάτσουν ακίνητα, έχουν πολύ ενέργεια και είναι εξαιρετικά ομιλητικά. Ο παρορμητισμός σημαίνει ότι μπορεί να διακόπτουν τους άλλους και να ενεργούν χωρίς να σκέφτονται. Αυτός είναι ο λιγότερο συνηθισμένος τύπος και συνήθως επηρεάζει μικρότερα παιδιά.

Συνδυασμένος Τύπος (Combined Type)
Τα παιδιά, εμφανίζουν τουλάχιστον έξι συμπτώματα από τους δύο άλλους τύπους. Τα συμπτώματα της διάσπασης προσοχής και της υπερκινητικότητας-παρορμητισμού εμφανίζονται εξίσου. Αυτός ο τύπος συνδυάζεται συνήθως με τη ΔΕΠΥ. Περίπου το 70% των περιπτώσεων εμπίπτουν σε αυτόν τον τύπο.

Συμπτώματα

Ο γιατρός, θα κάνει τη διάγνωση με βάση την παρουσία και την απουσία ορισμένων συμπτωμάτων. Προκειμένου να θεωρήσει οτι πρόκειται για ΔΕΠΥ, τα συμπτώματα πρέπει να έχουν επηρεάσει τη λειτουργικότητα του παιδιού σε τουλάχιστον δύο τομείς της ζωής του (όπως το σχολείο και το σπίτι) και να εμφανίζονται για τουλάχιστον έξι μήνες.

Τύπος Απροσεξίας (Primarily Inattentive Type – ADD)
Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ στα παιδιά με διάσπαση προσοχής περιλαμβάνουν δυσκολία στην εστίαση, την οργάνωση και την παραμονή σε μια εργασία. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, ένα παιδί πρέπει να εμφανίζει τουλάχιστον έξι από τις ακόλουθες εννέα συμπεριφορές. (Οι συμπεριφορές πρέπει να αποτελούν πρόβλημα στην καθημερινή δραστηριότητα του ατόμου, στο σχολείο και στο σπίτι – όχι μόνο περιστασιακά, καθώς τα περισσότερα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν αυτές τις συμπεριφορές.)

 • Δυσκολεύεται να προσέξει τις λεπτομέρειες με αποτέλεσμα να κάνει απροσεξίες.
 • Δυσκολία να παραμείνει συγκεντρωμένο σε εργασίες και δραστηριότητες.
 • Δεν ακούει καλά ή φαίνεται αποσυντονισμένο.
 • Δυσκολία στην τήρηση οδηγιών ή/και στην ολοκλήρωση εργασιών.
 • Δυσκολία στην οργάνωση εργασιών και δραστηριοτήτων.
 • Αποφυγή εργασιών που απαιτούν πνευματική προσπάθεια.
 • Χάνει αντικείμενα.
 • Αποσυντονίζεται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα.
 • Ξεχνά τις καθημερινές δραστηριότητες.

  Τύπος Παρορμητικότητας/Υπερκινητικότητας (Primarily Hyperactive -Impulsive Type)
  Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, ένα παιδί πρέπει να εμφανίζει τουλάχιστον έξι από τις ακόλουθες εννέα συμπεριφορές. Αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να αποτελούν πρόβλημα στην καθημερινή δραστηριότητά του.

 • Κουνάει διαρκώς χέρια και πόδια ή στριφογυρίζει συχνά.
 • Δεν μπορεί να κάτσει για πολύ ώρα.
 • Τρέχει και σκαρφαλώνει όταν δεν πρέπει.
 • Δεν μπορεί να παίξει ή να εμπλακεί σε δραστηριότητες «ήσυχα».
 • Πάντα φαίνεται «εν κινήσει» .
 • Μιλάει πολύ.
 • Απαντά πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση.
 • Δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά του.
 • Διακόπτει ή παρεμβαίνει σε συζητήσεις ή παιχνίδια άλλων.

  Συνδυασμένος Τύπος (Combined Type)
  Τα παιδιά που εμφανίζουν το συνδυασμένο τύπο έχουν συμπεριφορές από τους δύο προηγούμενους. Για να διαγνωστεί ένα παιδί με ΔΕΠΥ, θα πρέπει να παρουσιάζει τουλάχιστον 12 συμπεριφορές (6 από τον κάθε τύπο

Θεραπεία

Στόχος της θεραπείας είναι να βελτιώσει τα συμπτώματα του παιδιού, ώστε να μπορεί να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά στο σπίτι και στο σχολείο. Για μικρότερα παιδιά (ηλικίας 4 και 5 ετών), οι γιατροί συνιστούν ως πρώτη γραμμή θεραπείας την παρέμβαση στους γονείς πριν τη δοκιμή φαρμάκων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η καλύτερη θεραπεία για τη ΔΕΠΥ για μεγαλύτερα παιδιά, εφήβους και ενήλικες περιλαμβάνει συνδυασμό θεραπείας συμπεριφοράς και φαρμάκων.

Θεραπεία συμπεριφοράς
Για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών, οι γιατροί συνιστούν εκπαίδευση γονέων στη διαχείριση της συμπεριφοράς. Για τους εφήβους, συνιστούν άλλους τύπους θεραπείας συμπεριφοράς και εκπαίδευσης, όπως εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων ή εκπαίδευση εκτέλεσης εργασιών. Στόχος της θεραπείας συμπεριφοράς είναι τα άτομα να μάθουν ή να ενισχύσουν θετικές συμπεριφορές, εξαλείφοντας παράλληλα τις κακές ή ανησυχητικές. Στόχος της εκπαίδευσης εκτέλεσης εργασιών, είναι η βελτίωση των οργανωτικών δεξιοτήτων του ατόμου και της αυτοπαρακολούθησης.

Φαρμακευτική αγωγή
Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με ΔΕΠΥ, να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους και τις συμπεριφορές που προκαλούν προβλήματα με τους φίλους, την οικογένεια και άλλες επαφές τους. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. έχει εγκρίνει αρκετούς διαφορετικούς τύπους φαρμάκων για τη θεραπεία της ΔΕΠΥ σε παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω.

Κάποια από τα πιο κοινά φάρμακα είναι:

 • Διεγερτικά
 • Μη διεγερτικά
 • Αντικαταθλιπτικά

ΔΕΠΥ: Όλα τα τελευταία νέα

Γυναίκες: Μήπως έχετε ΔΕΠΥ και δεν το ξέρετε; Τα συμπτώματα που συχνά παραβλέπονται
ΔΕΠΥ: Το κοινό πρόβλημα των παιδιών ηλικίας 8-9 ετών που αυξάνει τον κίνδυνο
Ποια είναι τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ σε γυναίκες και κορίτσια
Η υπερτροφή που μειώνει τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ στα παιδιά και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
ΔΕΠΥ: Η ακαταστασία στα ρούχα σας είναι σημάδι – Τι να προσέξετε
Αυτισμός: Οι ωτίτιδες και τα αντιβιοτικά αυξάνουν τις πιθανότητες για αναπτυξιακές διαταραχές -Σοκαριστικά στοιχεία
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής: Τα άγνωστα σημάδια που δείχνουν ότι ίσως την έχετε
Πώς θα καταλάβετε ότι το παιδί έχει ΔΕΠΥ και δεν είναι απλά άτακτο-Τα σημάδια που το δείχνουν
ΔΕΠΥ: 4 σοβαρές συνέπειες της διαταραχής που πρέπει να γνωρίζετε
Η ακαταστασία βλάπτει την υγεία – Από τι κινδυνεύετε
Scroll to Top