ΕΚΕΑ

ΕΚΕΑ: Εθελοντική Αιμοδοσία στο Πολεμικό Μουσείο – Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 14.30-19.00
ΕΚΕΑ: Με ποιο τρόπο η Ελλάδα θα λύσει το πρόβλημα δεκαετιών με την έλλειψη αίματος
Scroll to Top