καινοτόμες θεραπείες

Καρκίνος: Ποιο το όφελος για την κοινωνία και το Σύστημα Υγείας από τις καινοτόμες θεραπείες
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Με ποιον τρόπο θα διαχειριστεί τις καινοτόμες θεραπείες
Θεραπευτική καινοτομία: Προτεραιότητα για ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα υγείας
654 μέρες χρειάζονται οι ασθενείς στην Ελλάδα για πρόσβαση σε φάρμακα
Scroll to Top