ΜΗΤΕΡΑ

Μια μητέρα εξομολογείται: «Αγαπώ το παιδί μου, αλλά μου λείπει η ζωή που είχα πριν το αποκτήσω»
Δημιουργία ολοκληρωμένης υπερσύγχρονης Νευροφυσιολογικής Μονάδας στο ΜΗΤΕΡΑ
Το ΜΗΤΕΡΑ διακρίνεται στα Bravo Sustainability Awards 2023
Scroll to Top