προσωπικός γιατρός

Παρατείνεται η εγγραφή στον προσωπικό γιατρό προκειμένου να αποφευχθούν οι επιβαρύνσεις στους ασθενείς
Προσωπικός γιατρός και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Τι προτείνουν ΠΙΣ και ΙΣΑ
Σχέδιο Αγαπηδάκη για προσωπικό γιατρό και ΠΦΥ: Επικίνδυνο και αντιεπιστημονικό το χαρακτηρίζουν οι γιατροί
Ο προσωπικός γιατρός προκαλεί αντιδράσεις – Παθολόγοι και Γενικοί Γιατροί σχολιάζουν το σχέδιο Αγαπηδάκη
Scroll to Top