Αερόβια άσκηση και μακροζωία: Πόσα λεπτά και τι είδους άσκηση κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά

αερόβια

Οι σημερινές συστάσεις παγκοσμίως είναι περίπου μισή ώρα ημερησίως σωματική δραστηριότητα στους ενήλικες για βέλτιστη υγεία. Οι μελέτες που έχουν εξετάσει τη συσχέτιση του συνδυασμού αερόβιας δραστηριότητας και μυϊκής ενδυνάμωσης με τη θνησιμότητα από διάφορες αιτίες είναι λίγες.

Στόχος της μελέτης αυτής που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο JAMA και συνοψίζει η Παθολόγος Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής(Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ) ήταν να εξεταστούν οι πιθανοί συσχετισμοί διαφορετικών συνδυασμών μέτριας αερόβιας φυσικής δραστηριότητας, έντονης αερόβιας φυσικής δραστηριότητας και μυϊκής ενδυνάμωσης με τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες, θνησιμότητα από καρδιαγγειακά συμβάματα και καρκίνο.

500.705 ενήλικες στις ΗΠΑ συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη

Αυτή η προοπτική μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από το US National Health Interview Survey των ΗΠΑ. Συνολικά 500705 ενήλικες στις ΗΠΑ συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη και παρακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός μέσου όρου 10 ετών (5,6 εκατομμύρια ανθρωποέτη) από το 1997 έως το 2018. Τα δεδομένα αναλύθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Από τους 500.705 συμμετέχοντες που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη η μέση ηλικία ήταν 46,4 έτη και 210803 [58%] ήταν γυναίκες.

Οι καλύτεροι συνδυασμοί

Οι καλύτεροι συνδυασμοί για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και της θνησιμότητας από καρκίνο ήταν τουλάχιστον 150 έως 225 λεπτά μέτριας αερόβιας φυσικής δραστηριότητας εβδομαδιαίως, περισσότερα από 0 έως 75 λεπτά έντονης αερόβιας φυσικής δραστηριότητας και 2 ή περισσότερες συνεδρίες μυϊκής ενδυνάμωσης την εβδομάδα. Αντίστοιχα καλή επιβίωση όσον αφορά τον καρκίνο και τα καρδιαγγειακά είχαν τα άτομα με τουλάχιστον 300 λεπτά εβδομαδιαίως μέτριας αερόβιας φυσικής δραστηριότητας, περισσότερα από 0 έως 75 λεπτά έντονης αερόβιας φυσικής δραστηριότητας και 2 ή περισσότερες συνεδρίες μυϊκής ενδυνάμωσης την εβδομάδα, αντίστοιχα.

Τα προσαρμοσμένα ποσοστά θνησιμότητας αντιπροσώπευαν περίπου 50% χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας για κάθε αιτία και θνησιμότητα από καρκίνο στα άτομα που αθλούνταν πολύ και συστηματικά.

Αντίστοιχα, για τα καρδιαγγειακά νοσήματα τα στατιστικά είναι περίπου 3 φορές χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας στην κατηγορία των συστηματικά και σημαντικά αθλουμένων.

Συμπερασματικά οι ερευνητές αναφέρουν σε αυτή την προοπτική μελέτη ότι τα ισορροπημένα επίπεδα μέτριας αερόβιας φυσικής δραστηριότητας, έντονης αερόβιας φυσικής δραστηριότητας και μυϊκής ενδυνάμωσης συνδυαστικά μπορεί να σχετίζονται με μείωση του κινδύνου θνησιμότητας. Τα υψηλότερα από τα συνιστώμενα επίπεδα μέτριας αερόβιας φυσικής δραστηριότητας και έντονης αερόβιας φυσικής δραστηριότητας μπορεί να μειώσουν περαιτέρω τον κίνδυνο καρκίνου και θνησιμότητας από κάθε αιτία, αντίστοιχα.

Όλο Υγεία

Scroll to Top