Αρχές του 2024 οι αλλαγές στις διοικήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ

νοσοκομείο ΕΣΥ ΟΔΙΠΥ

Από τις αρχές του νέου έτους θα ξεκινήσουν οι αλλαγές στις διοικήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Η αξιολόγησή τους θα αποτελέσει μια θεσμοθετημένη διαδικασία, η οποία θα τους κρίνει στη βάση καθορισμένων στόχων από την αρχή της θητείας τους.

«Οι νέες διοικήσεις των νοσοκομείων θα επιλέγονται με αντικειμενικά κριτήρια και θα πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θα συνδυάζουν εμπειρία και ικανότητα σε ζητήματα υγείας και διοίκησης», δηλώνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και προσθέτει:

«Η αξιολόγησή τους, θα αποτελέσει μια θεσμοθετημένη διαδικασία, η οποία θα τους κρίνει στη βάση καθορισμένων στόχων, από την αρχή της θητείας τους. Η αναδιάρθρωση του τρόπου διοίκησης, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του νέου έτους και θα αποτελέσει μια από τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν το ΕΣΥ στην επόμενη μέρα».

Τονίζει ότι βασικό μέλημα, τόσο του Υπουργείου Υγείας, όσο και της Κυβέρνησης, όπως έχει παρουσιαστεί και προγραμματικά, είναι η πλήρης αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. «Η συνεχής αξιολόγηση των διοικήσεων των νοσοκομείων, καθώς και ο έλεγχος των πεπραγμένων τους, εξυπηρετεί αυτή τη διαδικασία αναδιάρθρωσης», σημειώνει.

Απομάκρυνση Διοικητών

Αναφορικά με την απομάκρυνση τριών διοικητών, τόνισε πως – από την αρχή της θητείας του – ήρθε σε επικοινωνία με όλους τους παράγοντες του χώρου της Υγείας και κυρίως με τις ηγεσίες των νοσοκομείων και το ιατρικό προσωπικό, στους οποίους και παρουσίασε την πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει.

«Ζήτησα, λοιπόν, την επαγρύπνησή τους και τη συνεχή προσοχή τους, στα ζητήματα που άπτονται της υγιεινής των χώρων και της λειτουργίας των βασικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου, για την, κατά το δυνατόν, καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Αυτή είναι η πυξίδα και η κατεύθυνση με την οποία λειτουργούμε, έτσι ώστε να αποτρέπουμε καθυστερήσεις και κρίσεις, που μπορούν να αποφευχθούν».

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τις Διοικήσεις

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, εισάγεται σήμερα για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ η ψήφισή του αναμένεται να διεξαχθεί την Πέμπτη.

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

  • Η διαδικασία επιλογής υπάγεται πλέον στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, για ενίσχυση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας.
  • Οι Φορείς ομαδοποιούνται, ανάλογα με το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων τους και οι διαδικασίες διαφοροποιούνται π.χ. για την επιλογή επικεφαλής φορέα εθνικής εμβέλειας και για τους φορείς τοπικής εμβέλειας.
  • Αυξάνονται οι απαιτήσεις για τυπικά προσόντα.
  • Διεξάγεται τεστ δεξιοτήτων των υποψηφίων για συγκεκριμένες ομάδες φορέων.
  • Εξορθολογίζονται οι διαδικασίες επιλογής. Προγραμματίζεται να εκδοθεί μία ενιαία προκήρυξη για τους 120 διοικητές νοσοκομείων αντί για 120 ξεχωριστές προκηρύξεις και 120 ξεχωριστές διαδικασίες.

Αξιολόγηση Διοικήσεων σε ετήσια βάση

Η κατάρτιση ετησίων σχεδίων δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν προγραμματισμό δράσεων, καινοτομίες, ποιοτικούς και συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, τα οποία θα εγκρίνονται από τον αρμόδιο υπουργό.

Οι Διοικήσεις να υπογράφουν συμβόλαιο απόδοσης, το οποίο θα αναφέρει συγκεκριμένες δράσεις και στόχους και το οποίο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Αξιολόγηση Διοικήσεων σε ετήσια βάση και, ανάλογα με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, να δίνεται η δυνατότητα ανταμοιβής – bonus παραγωγικότητας, ενώ ο αρμόδιος υπουργός μπορεί να αποφασίσει την άμεση λήξη της θητείας τους σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί.

Εργαζόμενοι στους φορείς, προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, να μπορούν να υποβάλουν τη γνώμη τους για την απόδοση του επικεφαλής και οι γνώμες αυτές θα λαμβάνονται υπόψη από τον Υπουργό, στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης.

Όλο Υγεία

Scroll to Top