ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι 15 Διοικητές για τις Υγειονομικές Περιφέρειες

ΑΣΕΠ-Διοικητές ΕΣΥ

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ ακολουθούν οι ενστάσεις των υποψηφίων και στη συνέχεια οι 7 με την καλύτερη βαθμολογία θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη.

Τους προσωρινούς πίνακες με τους υποψήφιους διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των 7 Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, που προκρίνονται στις γραπτές εξετάσεις, εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για τους πρώτους 15 υποψήφιους που πέρασαν τον γραπτό διαγωνισμό σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), εκ των οποίων οι επτά από αυτούς με την καλύτερη βαθμολογία θα περάσουν στο επόμενο βήμα που είναι η προσωπική συνέντευξη.

Πριν από αυτό το στάδιο όμως, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΑΣΕΠ, θα μεσολαβήσει το διάστημα των ενστάσεων. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω πινάκων, από 14 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι διοικητές εξετάστηκαν σε τρεις ενότητες Παραγωγικού Συλλογισμού, Επαγωγικού Συλλογισμού και Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων.

Από τους σημερινούς 7 Διοικητές ΥΠΕ, οι 5 βρίσκονται στη λίστα των επιτυχόντων που θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη. Πρόκειται για τους Διοικητές της 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 7ης ΥΠΕ (Ροϊλός, Μπογιατζίδης, Τσαλικάκης, Σερέτης και Παπαβασιλείου).

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ

«Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Α.Π: Γ4β/Γ.Π.οικ.69377/29.12.2023 (1ΥΠΕΑΡΧΩΝ/2023, ΑΔΑ: 9ΝΞ5465ΦΥΟ-ΣΡ3) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου οι Προσωρινοί Πίνακες:

α) των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης του συνόλου των υποψηφίων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414),

β) των Αποκλειομένων υποψηφίων ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414) και

γ) των Πληρούντων, ανά κωδικό θέσης (κωδ.401-414), τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων, όπως προέκυψαν μετά τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων, των δεκαπέντε (15) πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης για τη μία (1) θέση Διοικητή, και των τριάντα (30) πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης, για τις δύο (2) θέσεις Υποδιοικητή (όπου προκύπτουν οι ως άνω 15 και 30 αντίστοιχα), και σε περίπτωση αποκλειομένων, ισάριθμων επόμενων στην κατάταξη υποψηφίων, για την επιλογή Διοικητή και δύο (2) Υποδιοικητών για κάθε μία εκ των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.7 του ν.5062/2023 (Α’ 183), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου και τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) αίτησης, που αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω πινάκων, από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00. Η άσκηση της ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και η διαδικασία υποβολής της περιγράφεται στην οικεία Πρόσκληση (σελ.21)».

Έφη Φουσέκη
Έφη Φουσέκη

Η Eφη Φουσέκη καλύπτει με εγκυρότητα και συνέπεια το ιατρικό ρεπορτάζ, ως διαπιστευμένος συντάκτης υγείας(Υπουργείο Υγείας). Παρακολουθεί επιστημονικά συνέδρια στη Eλλάδα και στο εξωτερικό, καταγράφει την πολιτική υγείας στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ειδησεογραφικά Μέσα (antenna.gr, enikos.gr).

Scroll to Top