Διαφωνεί ο ΠΙΣ με την άσκηση ιδιωτικού έργου από γιατρούς του ΕΣΥ

ΟΕΝΓΕ, ΠΙΣ, ΠΦΥ

Ο ΠΙΣ θεωρεί ότι θα αποδυναμωθούν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και θα προκληθούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς.

Υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, τάσσεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), θεωρώντας «θεμελιώδη ανάγκη τη διατήρηση καθαρών σχέσεων ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας».

«Τυχόν χορήγηση δυνατότητας σε γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο, θα αποδιαρθρώσει τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και ταυτόχρονα θα προκαλέσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τους γιατρούς που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες», τονίζει.

Υπογραμμίζει ότι η Πολιτεία οφείλει να αυξήσει σημαντικά τους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ, προκειμένου να στελεχωθούν οι δημόσιες δομές υγείας με επαρκή αριθμό προσλήψεων, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα υπερεργασίας και να καλυφθούν με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οι πολίτες.

Τι ζητήθηκε στην Ολομέλεια Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων, που πραγματοποιήθηκε στη Βέροια το Σάββατο 9 Μαρτίου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην ιατρική κοινότητα και ελήφθησαν αποφάσεις.

Η Ολομέλεια συζήτησε σχετικά με τον ετεροκαθορισμό των ιατρικών αμοιβών των αυτοαπασχολούμενων γιατρών από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κατέληξε σε αποφάσεις προκειμένου να γίνει σεβαστός ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας.

Συζήτησε επίσης το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου των γιατρών που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα υγείας και τη συστηματική καταστρατήγηση των Οδηγιών της ΕΕ και των Προεδρικών Διαταγμάτων που κύρωσαν αυτές τις Οδηγίες.

Η Ολομέλεια κατέληξε στην ανάγκη προσφυγής στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να επιβληθεί ο σεβασμός του εργάσιμου χρόνου των γιατρών και η αποτροπή φαινομένων εργασιακής εξουθένωσης.

Επίσης η Ολομέλεια ασχολήθηκε με το θέμα της δωρεάς οργάνων και προτρέπει όλους τους γιατρούς της χώρας να καταστούν δωρητές οργάνων.

Όλο Υγεία

Scroll to Top