Δωρεάν γονιδιακός έλεγχος για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου μαστού

εξέταση

Περισσότερα από 500 άτομα έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα δωρεάν γονιδιακό έλεγχο για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου μαστού.

Οι Γυναίκες στην Ογκολογία –W4O Hellas ανακοίνωσαν νέο πρόγραμμα γονιδιακού ελέγχου για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου μαστού.

Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του δικτύου, οι Γυναίκες στην Ογκολογία έχουμε καταφέρει να πραγματοποιήσουν δωρεάν γονιδιακούς ελέγχους σε περισσότερα από 500 άτομα, γυναίκες και άνδρες.

«Η νέα δωρεά μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε από κοινού την προσφορά μας στην κοινωνία, παρέχοντας δωρεάν ένα πολύτιμο εργαλείο για ασθενείς και γιατρούς για την κληρονομική προδιάθεση καρκίνου του μαστού», σημειώνουν οι Γυναίκες στην Ογκολογία –W4O Hellas.

Η εξέταση θα λαμβάνει χώρα στα πιστοποιημένα εργαστήρια A-LAB, BioPath Innovations, και Genekor, και θα περιλαμβάνει ολόκληρο το panel γονιδίων κληρονομικότητας, σε γυναίκες και σε άντρες σε όλη την Ελλάδα, με διάγνωση καρκίνου μαστού που πληρούν τα κριτήρια.

Το πρόγραμμα W4O Hellas

Παρά το γεγονός ότι ο γονιδιακός έλεγχος έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα ιατρικής κοινότητας, συλλόγων και ασθενών, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που παραμένουν εκτός κριτηρίων του ΕΟΠΥΥ και σε αυτές τις περιπτώσεις στοχεύει το νέο πρόγραμμα γονιδιακών ελέγχων.

Το πρόγραμμα καλύπτει ασθενείς (άντρες και γυναίκες) που πληρούν ένα από τα κάτωθι κριτήρια, ενώ οι κατηγορίες που άλλως καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ θα αφορούν μόνο σε ανασφάλιστες / ανασφάλιστους ασθενείς.

Κριτήρια ένταξης

Comprehensive HBOC testing προτείνεται για ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού:

 •  σε ηλικία <45 ετών ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού
 •  διάγνωση καρκίνο του μαστού, ωοθηκών ή παγκρέατος ανεξαρτήτως ηλικίας σε τουλάχιστον δύο συγγενείς 1ου-3ου βαθμού από την ίδια οικογενειακή πλευρά
 •  διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού σε 1ου-3ου βαθμού

Ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού σε ηλικία <50 ετών και ένα από τα παρακάτω:

 •  Τουλάχιστον 1 συγγενής 1ου-3ου βαθμού με καρκίνο του μαστού πριν την ηλικία των 50 ετών
 •  Τουλάχιστον 1 συγγενής 1ου-3ου βαθμού με καρκίνο ωοθηκών

Comprehensive HBOC testing προτείνεται για ασθενείς με διάγνωση δύο πρωτοπαθών όγκων του μαστού σε οποιαδήποτε ηλικία με την προϋπόθεση ότι ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 •  ο ένας εκ των δύο όγκων του μαστού να έχει διαγνωσθεί πριν την ηλικία των 50 ετών
 •  διάγνωση του ιδίου ατόμου με καρκίνο των ωοθηκών
 •  διάγνωση καρκίνου του μαστού ενός τουλάχιστον συγγενή 1ου-3ου βαθμού πριν την ηλικία των 50 ετών
 •  διάγνωση με καρκίνο ωοθηκών ενός τουλάχιστον συγγενή 1ου-3ου βαθμού

Επιπρόσθετα, προτείνεται ο γονιδιακός έλεγχος στις ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει:

 •  διάγνωση τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού
 •  διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού ανεξαρτήτως ηλικίας

Διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα

Όπως και στο παρελθόν η παραπομπή στο Πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά από τον θεράποντα ογκολόγο που έχει την ευθύνη για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων που πιστοποιούν τα κριτήρια ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Ο συντονισμός του προγράμματος γίνεται μέσω της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).

Έφη Φουσέκη
Έφη Φουσέκη

Η Eφη Φουσέκη καλύπτει με εγκυρότητα και συνέπεια το ιατρικό ρεπορτάζ, ως διαπιστευμένος συντάκτης υγείας(Υπουργείο Υγείας). Παρακολουθεί επιστημονικά συνέδρια στη Eλλάδα και στο εξωτερικό, καταγράφει την πολιτική υγείας στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ειδησεογραφικά Μέσα (antenna.gr, enikos.gr).

Scroll to Top