Δωρεάν προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας – Ποιες γυναίκες αφορά

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Ξεκινά άμεσα το πρόγραμμα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας που αφορά 2,5 εκατομμύρια γυναίκες, 21-65 ετών.

Μετά από αρκετές αναβολές ξεκινά εντός Μαρτίου, η υλοποίηση του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας που σχεδίασε το υπουργείο Υγείας.

Η δράση «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας», που αφορά 2,5 εκατομμύρια γυναίκες, εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τη βελτίωση των δεικτών ίασης αυτού και, συνακόλουθα, τη μείωση του δείκτη θνητότητας της νόσου, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και της ζωής των γυναικών.

Ωφελούμενες του προγράμματος είναι:

Ελληνίδες πολίτες και γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

  • ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 21 και 65 ετών
  • διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ανεξαρτήτως εάν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα
  • δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου
  • δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0, 1, 8, 9
  • δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0
  • δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα 3 ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της πρόσκλησης συμμετοχής
  • εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 21 και 29 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα 3 ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της πρόσκλησης συμμετοχής
  • εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 30 και 65 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα 5 ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της πρόσκλησης συμμετοχής

Ποια είναι η  διαδικασία

Οι ωφελούμενες συμμετέχουν στη δράση με την αυτόματη έκδοση του παραπεμπτικού εξέτασης PAP-TEST ή HPV-DNA TEST το οποίο έχει ισχύ 6 μηνών.

Αρχικά συντάσσονται παραπεμπτικά PAP-TEST για τις ωφελούμενες της ηλικιακής ομάδας 21-29 ετών και στη συνέχεια, εντός εύλογου χρόνου, συντάσσονται παραπεμπτικά HPV-DNA TEST για τις ωφελούμενες της ηλικιακής ομάδας 30-65 ετών.

Όσες ωφελούμενες έχουν ενεργοποιήσει τη διαδικασία συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, ενημερώνονται για την αυτόματη έκδοση του παραπεμπτικού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Σχετική υπενθύμιση τους αποστέλλεται εκ νέου μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο σε περίπτωση μη εκτέλεσης του παραπεμπτικού εντός 6 μηνών.

Οι υπόλοιπες ωφελούμενες δύνανται, με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, να αιτηθούν σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας της επιλογής τους, την εκτύπωση του έγχαρτου παραπεμπτικού από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Σε ποιες δομές γίνονται οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μεταξύ των Μονάδων περιλαμβάνονται τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, τα ιδιωτικά ιατρεία, τα πολυ- ϊατρεία, τα διαγνωστικά εργαστήρια, οι ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν εξωτερικά τμήματα εκτέλεσης των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων.

Προβλέπεται συγκεκριμένη αποζημίωση από το Υπουργείο Υγείας για τις ιατρικές πράξεις και οι δαπάνες της δράσης καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όλο Υγεία

Scroll to Top