Ελλείψεις κρίσιμων φαρμάκων: Οι αλλαγές που έρχονται στην ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια της αγοράς

φάρμακα για τη χοληστερόλη

Στέλλα Κυριακίδου: Είναι αδιανόητο οι ασθενείς να μένουν χωρίς  φάρμακα. Ενιαία αγορά φαρμάκων στην ΕΕ και μία νέα προσέγγιση για την καλύτερη αντιμετώπιση στις ελλείψεις  κρίσιμων φαρμάκων.

Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σύνολο δράσεων για την καλύτερη πρόληψη και τον μετριασμό τις ελλείψει κρίσιμων φαρμάκων στην ΕΕ. Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα πιο κρίσιμα φάρμακα, για τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η ασφάλεια του εφοδιασμού στην ΕΕ.

Ειδικότερα, οι νέες δράσεις εστιάζουν στα εξής:

  • Έναρξη ενός Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Μηχανισμού Αλληλεγγύης για τα φάρμακα (Οκτώβριος 2023): Ο μηχανισμός επισημαίνει τις ανάγκες ενός κράτους-μέλους για ένα δεδομένο φάρμακο σε άλλα κράτη-μέλη, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν αναδιανέμοντας φάρμακα από το διαθέσιμο απόθεμά τους.
  • Κατάλογος της Ένωσης κρίσιμων φαρμάκων (διαθέσιμος έως το τέλος του 2023): Μόλις καταρτιστεί, αυτός ο κατάλογος θα είναι το πρώτο βήμα για την ανάλυση της αλυσίδας εφοδιασμού επιλεγμένων φαρμάκων έως τον Απρίλιο του 2024. Αυτή η ανάλυση θα δείξει στη συνέχεια πού χρειάζονται πρόσθετα μέτρα.
  • Ρυθμιστικές ευελιξίες: Τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ρυθμιστικές εξαιρέσεις για να επιτρέψουν στα φάρμακα να φτάσουν έγκαιρα στους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της διάρκειας ζωής ή της γρήγορης έγκρισης εναλλακτικών λύσεων. Το 2024 θα υπάρξει ειδική κοινή δράση για την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης αυτών των ευελιξιών.
  • Κοινή προμήθεια της ΕΕ για τον επόμενο χειμώνα για αντιβιοτικά και θεραπείες για ιούς του αναπνευστικού.

Είναι αδιανόητο οι ασθενείς να μένουν χωρίς φάρμακα

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανέφερε ότι «η διασφάλιση της διαθεσιμότητας φαρμάκων εντός της ΕΕ είναι θεμελιώδης για την οικοδόμηση μίας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί άμεση απάντηση στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2023 να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα κρίσιμων φαρμάκων και να μειώσει την εξάρτηση της ΕΕ από εξωτερικές πηγές, μία έκκληση που επιβεβαιώθηκε στη Διακήρυξη της Γρανάδας».

Η επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, σημείωσε ότι «σε μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, είναι αδιανόητο οι ασθενείς να μένουν χωρίς τα φάρμακα που χρειάζονται.

Η βελτίωση της διαχείρισης των κρίσιμων ελλείψεων φαρμάκων και η διασφάλιση μίας σταθερής ασφάλειας εφοδιασμού για την ΕΕ ήταν η προτεραιότητά μας από την πρώτη μέρα. Χρειαζόμαστε μία ενιαία αγορά φαρμάκων στην ΕΕ και μία νέα προσέγγιση για την καλύτερη αντιμετώπιση των ελλείψεων κρίσιμων φαρμάκων. Σήμερα προτείνουμε συλλογικές δράσεις για να συνεργαστούμε στενότερα με τον κλάδο και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού για τον ερχόμενο χειμώνα και μακροπρόθεσμα».

Συμμαχία Κρίσιμων Φαρμάκων

Τα κράτη-μέλη, ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχουν ξεκινήσει ενέργειες που κατευθύνονται προς την προτεινόμενη φαρμακευτική μεταρρύθμιση για την πρόληψη και τον μετριασμό των κρίσιμων κινδύνων ελλείψεων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται από κοινού με τα κράτη-μέλη για την επιτάχυνση στοιχείων της φαρμακευτικής μεταρρύθμισης για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, όπου είναι δυνατόν.

Διαρθρωτικά μέτρα για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ασφάλειας του εφοδιασμού

Για τη διαφοροποίηση της προσφοράς, καθώς και την τόνωση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής κρίσιμων φαρμάκων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σκοπεύει να δημιουργήσει μία Συμμαχία Κρίσιμων Φαρμάκων που θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2024. Η Συμμαχία Κρίσιμης Ιατρικής θα προσθέσει έναν πυλώνα βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Αυτό θα επιτρέψει στις εθνικές Αρχές, τη βιομηχανία, τους εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ να συντονίσουν τη δράση σε επίπεδο ΕΕ κατά των ελλείψεων φαρμάκων και να αντιμετωπίσουν τις ευπάθειες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το έργο της Συμμαχίας θα επικεντρωθεί σε έναν στοχευμένο αριθμό κρίσιμων φαρμάκων με τον υψηλότερο κίνδυνο ελλείψεων και επιπτώσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Θα αντλήσει από μία ποικίλη εργαλειοθήκη μέτρων πολιτικής για τον μετριασμό των κινδύνων ελλείψεων και την αύξηση της προσφοράς, όπως:

  • Το συντονισμό πρακτικών δημοσίων συμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ.
  • Τη διερεύνηση του τρόπου διαφοροποίησης των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού μέσω στρατηγικών συνεργασιών.
  • Την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να παράγει και να καινοτομεί στην παρασκευή κρίσιμων φαρμάκων και συστατικών με συντονισμένο τρόπο.
  • Την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής προσέγγισης για την αποθήκευση φαρμάκων στην ΕΕ.

Διεθνείς συνεργασίες για την προμήθεια

Η διεθνής συνεργασία και η πραγματική ενοποίηση της παγκόσμιας φαρμακευτικής βιομηχανίας είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας φαρμάκων στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα δίκτυο διεθνών εταίρων για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα δημιουργηθούν, επίσης, στρατηγικές συνεργασίες με τρίτες χώρες για την παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων, που θα αντανακλούν τόσο τις τοπικές απαιτήσεις όσο και τις ανάγκες σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Scroll to Top