ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα γνωστού αναλγητικού

εοφ

Ο ΕΟΦ εκδίδει την απόφαση προληπτικά στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας

Στην ανάκληση παρτίδας του αναλγητικού φαρμακευτικού σκευάσματος LONARID-N TAB (400+50+10)MG/TAB, προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η απόφαση ελήφθη μετά από ενημέρωση από την εταιρεία για πιθανότητα ύπαρξης συσκευασιών κυψέλης (blisters) που δεν εμπεριείχαν τυπωμένες τις αντίστοιχες σημάνσεις.

Συγκεκριμένα ανακαλείται η παρτίδα του σκευάσματος LONARID-N TAB (400+50+10)MG/TAB, με αριθμό F27279 και ημερομηνία λήξης 31.08.2028.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.

Η εταιρεία BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε, ως Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Όλο Υγεία

Scroll to Top