ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες αντικαταθλιπτικού φαρμάκου

ΕΟΦ

Η εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά, αναφέρει ο ΕΟΦ.

Την ανάκληση του φαρμακευτικού προϊόντος ZANIPRAM OR.SO.D 40MG/ML BTx1FLx15ML (κωδ. 2620501), αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ειδικότερα ανακαλούνται οι παρτίδες, 23154 και 23155, λόγω του ότι τα αποτέλεσμα του ποσοτικού προσδιορισμού citalopram που έγινε στις εν λόγω παρτίδες δε συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος, βάσει των υπ’ αριθ. 173/24 και 172/24 Εκθέσεων Δοκιμών/Αναλύσεων της Δ/νσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση των εν λόγω παρτίδων από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Η εταιρεία VOCATE AE ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Όλο Υγεία

Scroll to Top