ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες καλλυντικών προϊόντων

ΕΟΦ

Σε συγκεκριμένες παρτίδες των προϊόντων ανιχνευθήκαν συστατικά που δεν αναγράφονται στην επισήμανση, αναφέρει ο ΕΟΦ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) αποφάσισε την ανάκληση της παρτίδας 36222 του καλλυντικού προϊόντος «Glow Era STEM CELLS REVOLUTION TOTAL REGENERATING CREAM», καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τη νομοθεσία (Καν. (ΕΚ) αριθ. 1223/2009) ως προς τον έλεγχο του συστατικού «Hexyl cinnamaldehyde», το οποίο δεν αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος, ενώ απαιτείται, εφόσον η συγκέντρωσή του βρέθηκε να υπερβαίνει το ποσοστό του 0,001%. Επιπλέον, στο προϊόν ανιχνεύθηκε το συστατικό «Phenoxyethanol», το οποίο δεν αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος.

Επίσης, ο ΕΟΦ προχώρησε στην ανάκληση της παρτίδας 36222 του καλλυντικού προϊόντος «Glow Era ANTI-AGEING DAY CREAM», καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τη νομοθεσία (Καν. (ΕΚ) αριθ. 1223/2009) ως προς την περιεκτικότητα του συστατικού «Benzyl Alcohol», το οποίο υπερβαίνει το όριο του 1,0%.

Επιπλέον, στο προϊόν ανιχνεύθηκε το συστατικό «Phenoxyethanol», το οποίο δεν αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος.

Η εταιρεία που κυκλοφορεί τα εν λόγω προϊόντα οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Όλο Υγεία

Scroll to Top