ΕΟΦ: Έκκληση στους εμπλεκόμενους να δηλώνουν τις ελλείψεις φαρμάκων

ΕΟΦ

Με ποιο τρόπο μπορούν να υποβάλλουν τις γνωστοποιήσεις τους για τις ελλείψεις φαρμάκων γιατροί και ασθενείς, σύμφωνα με τον ΕΟΦ.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης και αποτελεσματικής καταγραφής και ανίχνευσης της περιορισμένης διαθεσιμότητας φαρμάκων, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) καλεί τις επιστημονικές ενώσεις, τα νοσοκομεία, τους γιατρούς και τους ασθενείς, να δηλώνουν στοιχεία για τις ελλείψεις φαρμάκων και τους ενημερώνει για τις διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής σχετικών γνωστοποιήσεων.

Ειδικότερα, οι Επιστημονικές Ενώσεις, τα Επιστημονικά Ιδρύματα, τα Επιστημονικά Σωματεία, οι Ιδιωτικές Κλινικές/Θεραπευτήρια, τα Νοσοκομεία, οι Σύλλογοι Ασθενών, οι Σύλλογοι Υγειονομικών Επιστημόνων (ΜΚ), οι Κάτοχοι Άδειας Χονδρικής Πώλησης και τα Φαρμακεία, μπορούν να γνωστοποιούν περιορισμένη διαθεσιμότητα φαρμακευτικών σκευασμάτων αποκλειστικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η είσοδος στην οποία πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου: https://services.eof.gr/myeof/.

Ο νέος χρήστης δημιουργεί λογαριασμό για την υπηρεσία «Αναφορά έλλειψης Φαρμάκου» και λαμβάνει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής.

Οι πολίτες και οι ιδιώτες επαγγελματίες υγείας μπορούν να γνωστοποιούν περιορισμένη διαθεσιμότητα φαρμακευτικών σκευασμάτων αποκλειστικά στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: [email protected]

Οι πληροφορίες που παρέχει ο ΕΟΦ

Επισημαίνεται ότι «η ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή και η ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας συνιστούν τους μοναδικούς επίσημους τρόπους γνωστοποίησης τυχόν περιορισμένης διαθεσιμότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων στον ΕΟΦ, ο οποίος και αποτελεί τον καθ’ ύλη αρμόδιο Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας για την γνωστοποίηση φαρμακευτικών ελλείψεων».

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ παρέχονται πληροφορίες για τα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία βρίσκονται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα, με επιλογή του πεδίου «Λίστα φαρμακευτικών σκευασμάτων περιορισμένης διαθεσιμότητας».

Τέλος, περισσότερες πληροφορίες για έντυπα, διαδικασίες, σχετικές αποφάσεις, αλλά και για την είσοδο στην εφαρμογή Αναφοράς Έλλειψης Φαρμάκου παρέχονται και με την επιλογή του πεδίου «Ενημέρωση για την επάρκεια φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης» στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.

Όλο Υγεία

Scroll to Top