Έρευνα διαΝΕΟσις: Μειώνονται σημαντικά οι θετικές γνώμες για το σύστημα υγείας

σύστημα υγείας

Πώς βλέπουν το σύστημα υγείας οι Ελληνες; Πόσο συχνά κάνουν τσεκ απ; Τι κατέγραψε η δημοσκοπική έρευνα της διαΝΕΟσις.

Τη γνώμη των πολιτών για το σύστημα υγείας, τον προσωπικό γιατρό και την πρόληψη κατέγραψε η διαΝΕΟσις. To τρίτο μέρος του έκτου κύματος της μεγάλης δημοσκοπικής έρευνας της διαΝΕΟσις «Τι πιστεύουν οι Έλληνες», εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, το σύστημα υγείας, τα εργασιακά και την καθημερινότητά τους.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν μετά από δημοσκόπηση, τηλεφωνικά και online, της Metron Analysis, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.103 ατόμων, την περίοδο 31 Ιανουαρίου-12 Φεβρουαρίου 2024.

Μειώνονται οι θετικές γνώμες για το σύστημα υγείας

Το σύστημα υγείας (νοσοκομεία-φορείς δημόσιας υγείας) παρουσιάζει σημαντική μείωση, άνω των 10 μονάδων: από 45,9% θετικές και μάλλον θετικές γνώμες το 2022 σε 32,2%.

Η έρευνα ασχολείται περαιτέρω με τις προτιμήσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με την περίθαλψή τους.

Δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο;

Στην ερώτηση για το τι θα προτιμούσαν σε περίπτωση ανάγκης, οι συμμετέχοντες στην έρευνα εμφανίζονται μοιρασμένοι μεταξύ του ιδιωτικού (46,4%) και του δημόσιου (51,2%) νοσοκομείου, με το τελευταίο, ωστόσο να έχει ένα καθαρό προβάδισμα.

Το δημόσιο σύστημα υγείας φαίνεται να επιλέγουν περισσότερο οι μεγαλύτερες ηλικίες (άνω των 55 ετών) και οι συνταξιούχοι, τα χαμηλότερα εισοδήματα και όσοι δηλώνουν ότι δεν τα βγάζουν πέρα ή τα βγάζουν πέρα με δυσκολίες.

Προτίμηση για προσωπικό γιατρό

Αντίθετα, στην προτίμηση για προσωπικό γιατρό η τάση είναι αντίστροφη: 58,7% θα επέλεγαν να απευθυνθούν σε ιδιώτη γιατρό παρά σε γιατρό δημόσιας δομής.

Σε γιατρό κάποιας δημόσιας δομής θα απευθυνόταν το 38,8%, τον οποίο και πάλι φαίνεται να προτιμούν σχετικά περισσότερο οι μεγαλύτερες ηλικίες (40 και άνω), καθώς και όσοι δηλώνουν ότι δεν τα βγάζουν πέρα ή τα βγάζουν πέρα με δυσκολίες.
Συνεπώς, η καταφυγή στο δημόσιο σύστημα υγείας φαίνεται να είναι συνάρτηση της οικονομικής ευχέρειας/δυσχέρειας και όχι της ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Πόσο συχνά κάνουν οι Έλληνες τσεκ απ;

Οι ερωτώμενοι εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τη δική τους υγεία.\

Η πλειοψηφία (58,1%) δηλώνει ότι κάνει προληπτικά τσεκ απ μία φορά τον χρόνο, ενώ αν αθροίσουμε αυτό το ποσοστό με εκείνους που δηλώνουν ότι κάνουν προληπτικές εξετάσεις ακόμα συχνότερα, περίπου 4 στους 5 Έλληνες (λένε ότι) κάνουν τσεκ απ τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.
Πιο σπάνια από μία φορά τον χρόνο κάνουν βασικές ιατρικές εξετάσεις περισσότερο οι άνδρες , οι μεσαίες και μικρότερες ηλικίες (κάτω από 54 ετών), αλλά και οι οικονομικά ασθενέστεροι.

Όλο Υγεία

Scroll to Top