Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Παράνομη λειτουργία 2 Μονάδων Ηλικιωμένων

Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενήργησε ελέγχους σε 2 Μονάδες Ηλικιωμένων της Περιφέρειας Αττικής. Οι εκθέσεις διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία.

Χωρίς άδεια λειτουργούσαν δύο Μονάδες Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής. Η μία μάλιστα δεν είχε ούτε άδεια ίδρυσης.

Στη μία εξ αυτών ο έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πραγματοποιήθηκε κατόπιν υποβληθείσας καταγγελίας.

Αντικείμενο του ελέγχου ήταν η διαπίστωση της ποιότητας και επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών, των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων, καθώς και της τήρησης της διαδικασίας αδειοδότησης των Μονάδων.

Κατά τον έλεγχο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε:

Η μία Μονάδα δεν διέθετε άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας και η άλλη άδεια λειτουργίας. Παρά το γεγονός ότι είχαν εκδοθεί, από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, αποφάσεις επιβολής προστίμου και διακοπής της λειτουργίας τους, με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Εισαγγελίας, οι Μονάδες εξακολουθούσαν να λειτουργούν.

Δεν διέθεταν πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία

Δεν ήταν στελεχωμένες με το προβλεπόμενο αριθμητικά και κατά ειδικότητα προσωπικό (νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο)

Οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάσθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για συσχέτιση με τις αντίστοιχες δικογραφίες και στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής για ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Έφη Φουσέκη
Έφη Φουσέκη

Η Eφη Φουσέκη καλύπτει με εγκυρότητα και συνέπεια το ιατρικό ρεπορτάζ, ως διαπιστευμένος συντάκτης υγείας(Υπουργείο Υγείας). Παρακολουθεί επιστημονικά συνέδρια στη Eλλάδα και στο εξωτερικό, καταγράφει την πολιτική υγείας στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ειδησεογραφικά Μέσα (antenna.gr, enikos.gr).

Scroll to Top