Η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Υγεία

τεχνητή νοημοσύνη

Την ανάγκη εκπαίδευσης ασθενών και επαγγελματιών υγείας στις εφαρμογές που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) στην Υγεία, οι οποίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος, υπογραμμίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), Βασίλειος Μπαλάνης.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο συνέδριο «Cyber Greece 2023: AI & Cybersecurity | Innovation & Challenges», ανέφερε τις βασικές παραμέτρους για την καλύτερη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, ενώ ανέλυσε και το παράδειγμα του προγράμματος ΟΙΚΟΘΕΝ

Υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές -που διαρκώς αυξάνονται- οι οποίες κερδίζουν διαρκώς έδαφος, καθώς όσο υποχωρούν οι ανασφάλειες και προκαταλήψεις των πολιτών τόσο αυξάνονται οι χρηματοδοτήσεις των εν λόγω εφαρμογών.

Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στο χώρο της Υγείας εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε οικονομικούς όρους, άνω του 1 τρισ. δολαρίων, καθώς και οφέλη σε κλινικό επίπεδο τα οποία όμως δύσκολα μπορούν να υπολογιστούν.

Οι πολίτες που χρησιμοποιούν εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) στην Υγεία θα πρέπει να εκπαιδεύονται -όπως και οι επαγγελματίες της Υγείας, καθώς το πρόβλημα της ελλιπούς εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες δεν αφορά μόνο τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες του χώρου.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deloitte για τις διεθνείς προοπτικές της Υγείας, αυξάνονται διαρκώς οι ένθερμοι υποστηρικτές των εν λόγω τεχνολογιών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η παγκόσμια τάση είναι να οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στον χώρο της Υγείας, αυτό αποτυπώνεται με τη χρήση περισσότερων τεχνολογιών και τη δημιουργία και χρηματοδότηση περισσότερων σύγχρονων μηχανημάτων και εφαρμογών που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η δια βίου μάθηση είναι πολύ σημαντική στον χώρο της Υγείας -είναι η αλλαγή κουλτούρας που χρειαζόμαστε συνολικά στη χώρα. Εμείς, από την πλευρά μας, ανέφερε ο κ. Μπαλάνης, δημιουργούμε συνεχώς εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία διασφαλίζουμε συγκεκριμένο προϋπολογισμό για την εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας.

Το παράδειγμα του προγράμματος ΟΙΚΟΘΕΝ

Το πρόγραμμα ΟΙΚΟΘΕΝ, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Κατ’ Οίκον Νοσηλεία, προβλέπει για πρώτη φορά στη χώρα μας, νοσηλεία χρόνια πασχόντων ασθενών από το σπίτι τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά σε τρία νοσοκομεία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αφορά σε ογκολογικούς ασθενείς, θα επεκταθεί το επόμενο διάστημα επιφέροντας πολύ σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς και το σύστημα Υγείας. Και αυτό διότι έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες μέρες νοσηλείας, λιγότερους κινδύνους λοιμώξεων, καθώς και πολλά ακόμη οικονομικά και κλινικά οφέλη.

Στο πλαίσιο του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού του προγράμματος, συγκεκριμένες ομάδες από κάθε νοσοκομείο πηγαίνουν στα σπίτια των ασθενών για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών για τους ασθενείς.

Εάν αξιοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, στον ίδιο χρόνο οι ομάδες θα κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα δρομολόγια εξασφαλίζοντας έτσι τον μέγιστο αριθμό ασθενών που θα δέχονται αυτές τις υπηρεσίες αυτές από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Όλο Υγεία

Scroll to Top