ΗΔΙΚΑ: Έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας

ΗΔΙΚΑ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αποστέλλονται ερωτηματολόγια σε πολίτες σχετικά με έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας.

Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια αποστέλλονται μέσω SMS ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνεργασία με τους γιατρούς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Σχετικά με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είναι Οργανισμός υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού στις περιοχές της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Πρόνοιας. Μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη για τις εφαρμογές της άυλης συνταγογράφησης, του myHealth-app, του συστήματος διαχείρισης και διανομής των δωρεάν self-test.

Οποιαδήποτε ανάπτυξη ψηφιακής λύσης σε αυτούς του τομείς σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντηρείται από τα στελέχη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.

Όλο Υγεία

Scroll to Top