Κορυφαία διάκριση από την ΕΕ για το ΚΕΘΕΑ

ΚΕΘΕΑ

Το πρόγραμμα «Επανένταξη μέσω του αθλητισμού» του ΚΕΘΕΑ, διακρίθηκε από την ΕΕ.

Ως μια κορυφαία υποσχόμενη καλή πρακτική στον χώρο της ψυχικής υγείας αξιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ «Επανένταξη μέσω του αθλητισμού/Reintegration through Sport-RTS».

Το RTS επιλέχτηκε βάσει των αποτελεσμάτων του, ύστερα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλα τα κράτη-μέλη για καλές και υποσχόμενες πρακτικές προαγωγής, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Η καλή πρακτική RTS εφαρμόζει συστηματικά και με επιστημονικά κριτήρια τον αθλητισμό ως σημαντικό συμπληρωματικό θεραπευτικό εργαλείο στη διαδικασία απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης. Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια από το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με εταίρους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Erasmus+ στο πεδίο του αθλητισμού.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων της καλής πρακτικής του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και τις προοπτικές ευρύτερης εφαρμογής της σε όλη την ΕΕ, μέσω χρηματοδότησης του προγράμματος EU4Health.

Για τον σκοπό αυτόν, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων θα παρουσιάσει τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της πρακτικής RTS σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων των κρατών-μελών τον Μάρτιο του 2024.

Η ευρωπαϊκή διάκριση του RTS επιβεβαιώνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η άσκηση και ο αθλητισμός στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και αναδεικνύει την πολύπλευρη και διαρκώς εξελισσόμενη προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ στην απεξάρτηση.

Όλο Υγεία

Scroll to Top