Οι 2 μεγαλύτεροι Ιατρικοί Σύλλογοι αντιδρούν με την πειθαρχική παρέμβαση του ΠΙΣ στους Ιατρικούς Συλλόγους

Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας, ΠΙΣ, βίας κατά των γιατρών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά αντιδρούν έντονα με το άρθρο 34 του νέου σχεδίου νόμου και ζητούν την εξάλειψή του. Βολές ΙΣΑ εναντίον του ΠΙΣ.

Την έντονη αντίθεσή τους με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Δράσεις Δημόσιας Υγείας-Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ», που προβλέπει την πειθαρχική παρέμβαση του ΠΙΣ, στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, εκφράζουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιά.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) είχε χαρακτηρίσει «αδιανόητη» την πειθαρχική παρέμβαση του ΠΙΣ και μάλιστα εκφράζει την αντίδρασή του με επιστολή του ΠΙΣ, « αναφορικά με τις εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων, που έλαβαν χώρα στην Βέροια στις 09.03.2024 και την εκπεφρασμένη άποψη ότι η Ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων θεωρεί πως το άρθρο 34 παρ. 2 του Νέου Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας κινείται σε απολύτως θετική κατεύθυνση και επιλύει σοβαρά προβλήματα και στρεβλώσεις».

Στην Ολομέλεια των Συλλόγων του ΠΙΣ δεν παρέστη ο ΙΣΑ

Ο ΙΣΑ ενημερώνει ότι στην εν λόγω συνάντηση δεν παρέστη εκπρόσωπος του ΙΣΑ, «αλλά ούτε και πολλών άλλων Ιατρικών Συλλόγων, ως εκ τούτου δεν δύναται να γίνεται λόγος για απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας». Ζητάει να ενημερωθεί ποιοι εκ των Προέδρων των Ιατρικών Συλλογών ψήφισαν υπέρ του συγκεκριμένου άρθρου. Καταλήγει ότι «οι ανωτέρω ανακοινώσεις συνιστούν αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ».

Η θέση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΙΣΠ) αναφέρει ότι το άρθρο 34 «αντίκειται σε κάθε αρχή Δικαίου, επεμβαίνει στη λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων, παραβλέπει το γεγονός ότι οι Ιατροί είναι μέλη και υπόκεινται στον έλεγχο των Συλλόγων τους, και προκαλεί προβλήματα στις σχέσεις των Ιατρικών Συλλόγων με τον ΠΙΣ».

Επίσης, «συνιστά έναν συγκεντρωτικό μηχανισμό πειθαρχικού ελέγχου, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι αποσκοπεί να μειώσει την αυτονομία των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων».

Ο ΙΣΠ θεωρεί οι διατάξεις που ισχύουν σήμερα καλύπτουν πλήρως τις πειθαρχικές διαδικασίες και δεν υπάρχει κανένας λόγος τροποποίησής τους, γι’ αυτό το λόγο ζητά «την απαλοιφή της παραπάνω πρόβλεψης από την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση».

Όλο Υγεία

Scroll to Top