Τεχνογνωσία από την Αμερική για την αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή

Βαρτζόπουλος-Υφυπουργός Υγείας

Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε ζητήματα ψυχικών διαταραχών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και οι τρόποι αντιμετώπισής τους συζητήθηκαν στη συνάντηση του Υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου με κλιμάκιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης (APA) και της Ελληνοαμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης (HAPA), κατά την προγραμματισμένη τους επίσκεψη στην χώρα μας.

Ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης Φίλιππος Κανδύλης, και οι κ.κ Βασίλειος Πόζιος και Γιώργος Καραμπουτάκης, ενημέρωσαν τον Υφυπουργό Υγείας για την έντονη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει η APA σε ζητήματα που συνδέονται με ψυχικές διαταραχές ως απόρροια της αλλαγής του κλίματος και εν γένει της περιβαλλοντικής κρίσης.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για την κλιματική αλλαγή, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων μπορούν να οδηγήσουν σε μια σειρά ψυχολογικών αντιδράσεων, επιβλαβών για την υγεία και την ευημερία των πολιτών.

Απώτερος στόχος της επίσκεψης του κλιμακίου στην Ελλάδα είναι η παροχή τεχνογνωσίας στο πεδίο της ανταπόκρισης σε φυσικές περιβαλλοντικές καταστροφές και κρίσεις.

Περαιτέρω συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ψυχιατροδικαστική με σκοπό την διερεύνηση συνεργασίας στον τομέα του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όλο Υγεία

Scroll to Top