Θεαγένειο: Παρέμβαση Γαστρεντερολόγων για την ανάνηψη σε καρέκλες

Θεαγένειο

Το Θεαγένειο δεν διαθέτει αίθουσα ανάνηψης και σχετικό αίτημα εκκρεμεί από 3ετίας.Στήριξη στο γιατρό που ανάρτησε τη φωτογραφία από την επιστημονική κοινότητα των Γαστρεντερολόγων.

Παρέμβαση στο θέμα που έχει προκύψει με την φωτογραφία ασθενή μετά από ενδοσκόπηση να είναι ξαπλωμένος σε καρέκλες του χώρου αναμονής του Θεαγένειου νοσοκομείου, κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία και η Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδος.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από τον Διευθυντή της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Δημήτριο Τζιλβέ.
Στο σχόλιό του ο γιατρός ζητά συγγνώμη από τους ασθενείς για τη διαθέσιμη «αίθουσα ανάνηψης». Για το θέμα ο Υπουργός Υγείας διέταξε επείγουσα ΕΔΕ.

«Το Θεαγένειο νοσοκομείο που αφορά η ανάρτηση δεν διαθέτει αίθουσα ανάνηψης και σχετικό αίτημα του τμήματος είναι σε εκκρεμότητα από 3ετίας τουλάχιστον», τονίζουν οι δύο επιστημονικές Ενώσεις. Παρέχουν στήριξη στο γιατρό που έκανε την ανάρτηση, τονίζοντας ότι « είναι εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και αμέμπτου ηθικής και υπηρετεί με συνέπεια και πίστη διαχρονικά το ΕΣΥ».

Καλούν το υπουργείο Υγείας να συμβάλλει, όπου δεν υπάρχει, στη διάθεση και διαμόρφωση χώρων για τις Μονάδες Ενδοσκοπήσεων στα Νοσοκομεία, που να είναι σύμφωνες με τις διεθνείς προδιαγραφές για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Τι αναφέρει η επιστημονική κοινότητα των Γαστρεντερολόγων

Οι ενδοσκοπήσεις πεπτικού διενεργούνται κατά κανόνα με χρήση καταστολής με σκοπό την καλύτερη ανοχή των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας της εξέτασης. Ο βαθμός καταστολής εξαρτάται από το είδος της ενδοσκοπικής εξέτασης και την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Για την καταστολή στις ενδοσκοπήσεις βρίσκεται σε ισχύ πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας της ενδοσκόπησης ο ασθενής είναι αναγκαίο να παραμείνει για παρακολούθηση η/και ανάνηψη για χρονικό διάστημα, ανάλογα με την περίπτωση, πριν την αποχώρηση από την Ενδοσκοπική Μονάδα για την κλίνη του η εκτός Νοσοκομείου αν πρόκειται για εξωτερικό ασθενή.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπήσεων, της Αμερικανικής Εταιρείας Ενδοσκοπήσεων, του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενδοσκόπησης, αλλά και των αντίστοιχων Ελληνικών Εταιρειών, κάθε Ενδοσκοπική Μονάδα θα πρέπει να διαθέτει χώρο ανάνηψης κατάλληλα εξοπλισμένο και σε χωροταξική επαφή με τις αίθουσες ενδοσκοπήσεων για την παραμονή των ασθενών όσο χρειαστεί (ενδεικτικά προβλέπονται δύο κλίνες ανά αίθουσα ενδοσκοπήσεων).

Χώροι ανάνηψης δεν υπάρχουν σε όλα τα Νοσοκομεία που λειτουργούν Μονάδες Ενδοσκοπήσεων, παρά τη σημαντική πρόοδο που υπάρχει σε αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια.

Το Θεαγένειο νοσοκομείο που αφορά η ανάρτηση δεν διαθέτει αίθουσα ανάνηψης και σχετικό αίτημα του τμήματος είναι σε εκκρεμότητα από 3ετίας τουλάχιστον.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, καταλήγουν οι δύο επιστημονικές Ενώσεις, ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής και επίμονη προσπάθεια από όλους για τη διασφάλιση υποδομών για την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας σε συνθήκες μέγιστης ασφάλειας των ασθενών.

Όλο Υγεία

Scroll to Top