Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024

βαρτζόπουλος ψυχιατρική μεταρρύθμιση

Για πρώτη φορά τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τονίζει στο oloygeia.gr ο υφυπουργός Υγείας, αρμόδιος για θέματα Ψυχικής Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Εξηγεί τι περιλαμβάνουν τα προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, μιλάει για τα προβλήματα των υποδομών και για την υπερκάλυψη των πανεπιστημιακών ψυχιατρικών κλινικών που αγγίζει το 150%. «Παράλληλα, έχουμε την υψηλότερη αναλογία στην Ευρώπη αναγκαστικών νοσηλειών ( άνω του 50%)», προσθέτει. Ο υπουργός αναφέρει ότι προωθείται η σύσταση Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, αποκαλύπτοντας ότι « για πρώτη φορά θα υπάρχει αρμόδιος υποδιοικητής ψυχικής υγείας», καταλήγοντας ότι η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024».

Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης

«Βασικός στόχος της κυβέρνησης αποτελεί η αναδιάρθρωση του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του ήδη υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Για πρώτη φορά τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ψυχική τους Υγεία, βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με βασικό γνώμονα τον απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες και στα δικαιώματά τους.

Πλέον θα υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας του πληθυσμού με στόχος εκτός των άλλων να εξαλειφθεί και το κοινωνικό στίγμα. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού, ενώ θα υπάρξει μέριμνα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των πρώτων περιστατικών και για την άμεση ανίχνευση των νέων χρονίων ασθενών. Κύριο ζήτημα συνιστά η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης».

Οι άμεσες προτεραιότητες

«Αυτό που έχει διαπιστωθεί και χρήζει άμεσης αναμόρφωσης είναι η αποσπασματική μορφή οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου δεν δίνεται η δυνατότητα της έγκαιρης ανίχνευσης των αναγκών ψυχικής υγείας με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσώρευση νέων χρονίων περιστατικών στην κοινότητα, τα οποία στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα ή για διόγκωση του φαινομένων των revolving door και αναγκαστικών νοσηλειών, εφ’ όσον πρόκειται για οικονομικά ασθενέστερους πολίτες.

Ταυτόχρονα δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των υποδομών αλλά και επάρκεια στη σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το αποτέλεσμα είναι να μην επαρκούν οι υποδομές.

Η δυσλειτουργία που έχει παρατηρηθεί αφορά την υπερκάλυψη των πανεπιστημιακών ψυχιατρικών κλινικών και αυτών των μεγάλων αστικών γενικών νοσοκομείων κατά 150%.

Το αποτέλεσμα είναι η μαζική χρήση επικουρικών κλινών, που αλλοιώνουν την φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Παράλληλα, έχουμε την υψηλότερη αναλογία στην Ευρώπη αναγκαστικών νοσηλειών ( άνω του 50%).

Επιπλέον, ο κατακερματισμός των υπηρεσιών από διάφορους φορείς και Οργανισμούς οδηγεί σε ανάλωση πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών), ενώ προκαλείται και δυσχέρεια ως προς τη διεπιστημονική συνέργεια στο πλαίσιο της επιλογής της βέλτισης θεραπευτικής πορείας. Το αποτέλεσμα είναι να καταγράφονται μακρές αναμονές σε ορισμένες δομές, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες της ίδιας φύσεως σε άλλες».

Η Ψυχική Υγεία αλλάζει

«Για πρώτη φορά με το νομοσχέδιο που προωθείται θα συσταθεί ένα Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.) που διαρθρώνεται σε Περιφερειακά Δίκτυα, τα οποία θα λειτουργούν πλέον στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών. Έτσι για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει αρμόδιος υποδιοικητής ψυχικής υγείας.

Ταυτόχρονα, θα καθορίζονται όλοι οι εντασσόμενοι φορείς που θα ενταχθούν στο Δίκτυο, ενώ θα προβλεφθεί και η διασύνδεσή τους με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η σύνδεση με την κοινότητα είναι ξεκάθαρη. Αναμένεται ακόμη να δημιουργήσουμε ένα Πληροφοριακό Σύστημα Επιδημιολογικής Καταγραφής και Θεραπευτικής Διαχείρισης για τα άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Επιπρόσθετα, βασικός στόχος για την κυβέρνηση συνιστά η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα σωφρονιστικά καταστήματα ενηλίκων, όπως και εναλλακτικών σωφρονιστικών δυνατοτήτων σε παραβατικούς εφήβους». Στόχος είναι η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024.

Όλο Υγεία

Scroll to Top