Προσωπικός Γιατρός: Νέα παράταση για την εφαρμογή «ποινών» σε όσους δεν εγγραφούν

γιατροί

Ο προσωπικός γιατρός παίρνει νέα παράταση για την υποχρεωτική εφαρμογή του. Ο αριθμός τους δεν επαρκεί για την εγγραφή όλων των πολιτών.

Παράταση παίρνει η έναρξη του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Γιατρό και των κινήτρων που θα δίνονται σε γιατρούς για τη συμμετοχή τους στο σύστημα. Προβλεπόταν να ξεκινήσει 30 Ιουνίου 2024-μετά από παράταση- και μετατίθεται για την 31η Δεκεμβρίου 2024, καθώς ο αριθμός των προσωπικών γιατρών δεν επαρκεί για την εγγραφή των πολιτών στο σύστημα.

Μ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας τροποποιούνται ως προς το χρόνο έναρξης οι αποφάσεις για τον καθορισμό και την εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Γιατρό και «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Γιατρό. Επίσης παράταση παίρνει και η απόφαση για τον καθορισμό και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών και «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.

Η μη εγγραφή σε προσωπικό γιατρό έχει ως συνέπεια:

  • πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου
  • πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου

Για τους μη εγγεγραμμένους σε προσωπικό γιατρό προβλέπεται η εξέταση σε νοσοκομεία μόνον των έκτακτων περιστατικών.

Οι γιατροί δεν πείθονται να συμμετέχουν στο θεσμό του προσωπικού γιατρού

Είναι ενδεικτικό πως μέχρι σήμερα συμμετέχουν στον θεσμό μόλις 3.528 γιατροί , εκ των οποίων οι 1.315 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 2.226 απασχολούνται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Για να καλυφθεί ο πληθυσμός χρειάζονται επιπλέον, περίπου 1300 προσωπικοί γιατροί.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας αρχές του χρόνου είχε ανακοινώσει σειρά μέτρων για την προσέλκυση γιατρών στο σύστημα και είχε αναφέρει ότι στο σύστημα του προσωπικού γιατρού θα ενταχθούν οι γιατροί υπαίθρου. Μέσα στο 2024 θα ενταχθούν στο σύστημα 2.500 νέοι γενικοί γιατροί και παθολόγοι, ώστε κανένας πολίτης να μην μείνει ακάλυπτος, είχε λεχθεί χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με  στοιχεία του υπουργείου Υγείας, στον προσωπικό γιατρό έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα 5.022.691 πολίτες, ενώ υπάρχουν ακόμη 1.560.227 κενές θέσεις.

Υπενθυμίζεται πως κάθε πολίτης, άνω του 16ου έτους, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει προσωπικό γιατρό, σε δημόσια μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Κέντρα Υγείας, Τοπικές Ομάδες Υγείας κ.ά.) ή ιδιώτη συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ. Η επιλογή του προσωπικού γιατρού είναι ελεύθερη, ενώ η διαδικασία εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας. Ο πολίτης έχει δύο δυνατότητες. Είτε να επιλέξει δωρεάν εγγραφή σε προσωπικό γιατρό, είτε ιδιώτη επί πληρωμή.

Έφη Φουσέκη
Έφη Φουσέκη

Η Eφη Φουσέκη καλύπτει με εγκυρότητα και συνέπεια το ιατρικό ρεπορτάζ, ως διαπιστευμένος συντάκτης υγείας(Υπουργείο Υγείας). Παρακολουθεί επιστημονικά συνέδρια στη Eλλάδα και στο εξωτερικό, καταγράφει την πολιτική υγείας στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ειδησεογραφικά Μέσα (antenna.gr, enikos.gr).

Scroll to Top