μόλυβδος

Αυτό το μέταλλο προκαλεί περισσότερες καρδιοπάθειες από το κάπνισμα ή τη χοληστερίνη
Έκθεση σε μόλυβδο: Κίνδυνος να κάνει τα παιδιά εγκληματίες-Σε ποια προϊόντα υπάρχει
Scroll to Top