Ποια άσκηση είναι εξίσου αποτελεσματική με τα αντικαταθλιπτικά; Νέα μελέτη

αερόβια

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Vrije έδειξε ότι το τρέξιμο μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικό με τα αντικαταθλιπτικά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο συνέδριο ECNP στη Βαρκελώνη, τονίζουν τόσο τα ψυχικά όσο και τα σωματικά οφέλη της άσκησης έναντι των αντικαταθλιπτικών.

Σημαντικά ευρήματα

Η μελέτη έδειξε παρόμοια οφέλη στην ψυχική υγεία μεταξύ της ομάδας που έπαιρνε αντικαταθλιπτικά και της ομάδας που ασχολήθηκε με το τρέξιμο.

«Και οι δύο παρεμβάσεις βοήθησαν στην κατάθλιψη περίπου στον ίδιο βαθμό», δήλωσε η καθηγήτρια Brenda Penninx, η οποία ηγήθηκε της μελέτης. «Τα αντικαταθλιπτικά είχαν γενικά χειρότερη επίδραση στο σωματικό βάρος, τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού και την αρτηριακή πίεση, ενώ η θεραπεία τρεξίματος οδήγησε σε βελτιωμένη γενική φυσική κατάσταση και καρδιακού ρυθμού για παράδειγμα».

Βελτιώσεις στην υγεία

Κατά τη διάρκεια μιας πορείας 16 εβδομάδων, η ομάδα τρεξίματος έδειξε βελτιώσεις:

Αντίθετα, η ομάδα των αντικαταθλιπτικών, που έλαβε εσιταλοπράμη για 16 εβδομάδες, εμφάνισε μια τάση προς μια ελαφρά επιδείνωση σε αυτούς τους μεταβολικούς δείκτες.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε 141 ασθενείς που έπασχαν από κατάθλιψη ή/και άγχος. Στα άτομα δόθηκε η επιλογή μεταξύ λήψης αντικαταθλιπτικών SSRI για 16 εβδομάδες ή συμμετοχής σε ομαδική θεραπεία τρεξίματος για την ίδια διάρκεια.

Η πλειοψηφία, 96 συμμετέχοντες, επέλεξαν να τρέξουν ενώ 45 επέλεξαν τα αντικαταθλιπτικά. Αυτή η διαφορά στους αριθμούς δείχνει μια σαφή προτίμηση για άσκηση έναντι φαρμακευτικής αγωγής.

Συμμόρφωση στη θεραπεία

Παρά την εμφανή κλίση προς το τρέξιμο, το ποσοστό εγκατάλειψης για την ομάδα άσκησης ήταν σημαντικά υψηλότερο.

Μόνο το 52% της ομάδας τρεξίματος συμμορφώθηκε με τις προτεινόμενες δύο έως τρεις εποπτευόμενες ομαδικές συνεδρίες διάρκειας 45 λεπτών την εβδομάδα για 16 εβδομάδες. Το ποσοστό συμμόρφωσης για την ομάδα των αντικαταθλιπτικών ήταν 82%.

Η φύση κάθε θεραπείας μπορεί να εξηγήσει αυτή τη διαφορά. Ενώ η λήψη αντικαταθλιπτικών απαιτεί απλή λήψη φαρμάκων, το τρέξιμο απαιτεί μια πιο ενεργή προσέγγιση, προτρέποντας τα άτομα να αντιμετωπίσουν τον καθιστικό τρόπο ζωής που συχνά σχετίζεται με την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές.

Το τρέξιμο ενθαρρύνει τα άτομα να βγαίνουν σε εξωτερικούς χώρους, να θέτουν προσωπικούς στόχους, να βελτιώνουν τα επίπεδα φυσικής τους κατάστασης και να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες.

Θεραπευτική άσκηση

Ενώ η μελέτη δείχνει ότι η άσκηση παρέχει πρόσθετα οφέλη για τη σωματική υγεία, η πρόκληση παραμένει να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς τηρούν το πρόγραμμα άσκησής τους.

«Το να λέμε στους ασθενείς να τρέξουν δεν αρκεί. Η αλλαγή της συμπεριφοράς στη σωματική δραστηριότητα θα απαιτήσει επαρκή επίβλεψη και ενθάρρυνση, όπως κάναμε με την εφαρμογή θεραπείας άσκησης σε ένα ίδρυμα ψυχικής υγείας» λένε οι ερευνητές.

Scroll to Top