Αλλαγές στον ΙΦΕΤ και την εισαγωγή φαρμάκων – Μέτρα για τη συγκράτηση της δαπάνης

ΙΦΕΤ

Συνάρτηση του υπουργού Υγείας με εκπροσώπους φαρμακευτικών εταιρειών και στελέχη του ΙΦΕΤ. Προτεραιότητα η μείωση της δαπάνης.

Μέτρα για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), η οποία έχει εκτοξευθεί μελετά το υπουργείο Υγείας, παράλληλα με αλλαγές στον ίδιο τον Οργανισμό.

Το ΙΦΕΤ εισάγει στην Ελλάδα φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στη χώρα, ή είναι σε έλλειψη, αφού έχουν λάβει έγκριση μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ). Τα φάρμακα εισάγονται σε αυξημένες τιμές, γεγονός που εκτοξεύει το κόστος. Η εισαγωγή και διακίνηση όλων των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων γίνεται με εντολή του ΕΟΦ, ο οποίος καθορίζει τις ποσότητες ή/και την τιμή διάθεσής τους στην Ελληνική Αγορά.

Σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας

Χθες πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο υγείας συνάντηση εκπροσώπων φαρμακευτικών εταιριών-μελών του ΣΦΕΕ- και στελεχών του ΙΦΕΤ, όπου αναλύθηκαν μέτρα συγκράτησης της δαπάνης η οποία έχει φθάσει τα 265 εκ ευρώ. Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού της δαπάνης και καλύτερης λειτουργίας του Οργανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση του κριτηρίου 5/11. Δηλαδή τα νέα φάρμακα να αποζημιώνονται σε 5 από 11 χώρες, τις οποίες προβλέπει ο νόμος περί της αξιολόγησης φαρμάκων, προκειμένου να λάβουν άδεια κυκλοφορίας.

Εξετάζεται επίσης το ΙΦΕΤ να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της τιμής φαρμάκων που εισάγει. Συζητείται επίσης οι εταιρείες τα φάρμακα των οποίων έρχονται μέσω ΙΦΕΤ να συμμετέχουν στις επιστροφές (clawback).

Στόχος από την μια πλευρά είναι η μείωση της δαπάνης και από την άλλη η ανεμπόδιστη και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Όλο Υγεία

Scroll to Top