Άλμα Ζωής: Πρόγραμμα δωρεάν Γενετικής Συμβουλευτικής και Ανάλυσης

Άλμα Ζωής

Το πρόγραμμα που υλοποιεί το «Άλμα Ζωής» παρέχει δωρεάν γενετικό έλεγχο για τη διερεύνηση της γενετικής προδιάθεσης που ευθύνεται για τον κληρονομικό καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών.

O Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου του ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, πραγματοποιεί για ακόμα μια χρονιά το πρόγραμμα «Γενετική Συμβουλευτική και Ανάλυση». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα καθαρά έσοδα του αγώνα Greece Race for the Cure.

Μέσα από το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν γενετικός έλεγχος για τη διερεύνηση της γενετικής προδιάθεσης που ευθύνεται για τον κληρονομικό καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών σε γυναίκες και άνδρες με εμπειρία καρκίνου μαστού-μέλη του συλλόγου που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω, και 3 μελών της οικογένειάς τους, εφόσον υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Κριτήρια Επιλογής

  • Διάγνωση τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού μετά τα 45 έτη.
  • Διάγνωση διηθητικού καρκίνου του μαστού μετά τα 45 και πριν τα 50 έτη.
  • Διάγνωση μεταστατικού καρκίνου του μαστού, ανεξαρτήτως άλλων κριτηρίων.
  • Γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, είναι ανασφάλιστες και έχουν βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό (τουλάχιστον δύο ακόμα περιστατικά με διάγνωση καρκίνου του μαστού ή/και των ωοθηκών από την ίδια μεριά της οικογένειας τους ή έχουν νοσήσει οι ίδιες κάτω των 45 ετών).
  • Διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τις ιστοπαθολογικές διαγνώσεις των ατόμων και των συγγενών τους (όπου είναι διαθέσιμες), το οικογενειακό ιστορικό και την ασφαλιστική τους κάλυψη ή μη. Κατά τη δήλωση της αίτησης, χρειάζεται και η ταυτόχρονη προσκόμιση παραπεμπτικού από τον θεράποντα ιατρό. Όλες οι διαγνώσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με την αντίστοιχη ιστολογική έκθεση.

Η πλήρωση των παραπάνω κριτηρίων αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα αλλά δεν προεξοφλεί τη συμμετοχή σε αυτό.

Πρόγραμμα για ασθενείς από Θεσσαλία

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ασθενών με καρκίνο μαστού που ζουν στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, κάθε ασθενής που πληροί τα παραπάνω κλινικά κριτήρια, και προέρχεται από τις περιοχές αυτές, θα εντάσσεται στο πρόγραμμα αυτόματα.

Γενετικός έλεγχος

Πρόκειται για το πρώτο βήμα την καταγραφή του λεπτομερούς (σε τρεις γενεές) ιστορικού σε οικογένειες με ιστορικό καρκίνου μαστού / ωοθηκών ή άλλου τύπου. Στη συνέχεια από δείγμα αίματος απομονώνεται το γενετικό υλικό στο οποίο ελέγχονται τα γονίδια.

Στόχος είναι για να καθοριστεί εάν υπάρχει σαφής κληρονομικότητα και γενετική προδιάθεση σχετικά με συγκεκριμένους τύπους κακοήθειας.

Σημαντική προέκταση του ελέγχου αποτελεί η διάχυση της γενετικής πληροφορίας στους συγγενείς της (υγιείς / ασθενείς).

Εφόσον είναι θετικό το αποτέλεσμα ο ογκολόγος έχει μια επιπλέον σημαντική πληροφορία, όπως είναι αντίστοιχα οι υποδοχείς και το HER2. Πιθανά έχει αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου μαστού στον άλλο μαστό και ίσως στις ωοθήκες.

Μπορεί να γνωρίζει, εάν έχει παιδιά (ή άλλους συγγενείς), ποιος από αυτούς έχει κληρονομήσει την συγκεκριμένη προδιαθεσική παραλλαγή και άρα θα πρέπει να υποβάλλεται σε συχνότερους ελέγχους/εξετάσεις. Έχει μια σημαντική πληροφορία στα χέρια της που μπορεί να τη βοηθήσει να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από 22 Ιανουαρίου 2024 έως και τη 1η Μαρτίου, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11πμ – 5μμ, τηλεφωνικά στην κοινωνική λειτουργό του Συλλόγου, κυρία Κορίνα Τσομπανισάκη, στο 210 4180006 (εσωτ.19).

Αξίζει να σημειωθεί πως δεδομένης πλέον της δυνατότητας συνταγογράφησης της εξέτασης, το πρόγραμμα για το 2024 καλύπτει τα άτομα με καρκίνο μαστού-μέλη του συλλόγου που δεν πληρούν τα κριτήρια συνταγογράφησης, παρ’ όλα αυτά χρήζουν γονιδιακού ελέγχου.

Όλο Υγεία

Scroll to Top