Αναστολή της απόφασης για ακούσιες νοσηλείες ζητούν 2 επιστημονικές εταιρείες

ψυχικής υγείας, ακούσιες νοσηλείες

Τι υποστηρίζουν η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων για την εγκύκλιο που αφορά τις ακούσιες νοσηλείες.

Την άμεση επανεξέταση της εγκυκλίου του Υφυπουργού Υγείας, αρμοδίου για τα θέματα ψυχικής υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, που αφορά τη διαδικασία εισαγωγής ατόμων κατόπιν εισαγγελικών εντολών ζητούν από κοινού δύο επιστημονικές εταιρείες.

Ειδικότερα, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, θέτουν ζητήματα ασφάλειας για την υγεία και την σωματική ακεραιότητα τόσο των εξεταζόμενων όσο και του προσωπικού και τονίζουν ότι για την εφαρμογή της εγκυκλίου απαιτείται η πρόσληψη ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού και η διαμόρφωση ειδικών χώρων εξέτασης.

Τι προβλέπεται στην εγκύκλιο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που είχε άμεση εφαρμογή, οι αστυνομικοί που συνοδεύουν άτομο στα ΤΕΠ ενός νοσοκομείου για ψυχιατρική εξέταση μετά από εισαγγελική εντολή αποχωρούν πριν καν αρχίσει η εξέταση του, αφαιρώντας όλα τα μέτρα που έχουν λάβει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του ίδιου αλλά και του περιβάλλοντος.

Ως συνέπεια, εξεταζόμενοι με ποικίλου βαθμού διαταραχή της συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης και της καταστροφικής συμπεριφοράς έναντι του εαυτού τους και τρίτων, αφήνονται πρόωρα στην ευθύνη νοσηλευτικών μονάδων οι οποίες δεν έχουν ως σήμερα καταλλήλως στελεχωθεί και οργανωθεί χωροταξικά.

Τα ανωτέρω μπορεί να έχουν σοβαρότατες συνέπειες στην υγεία και στη σωματική ακεραιότητα τόσο των εξεταζόμενων όσο και του προσωπικού. Επίσης, μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας άτομα που τις έχουν απόλυτη ανάγκη.

Η εφαρμογή της εγκυκλίου απαιτεί τα εξής:

Για την εφαρμογή της εγκυκλίου απαιτείται η πρόσληψη ειδικά εκπαιδευμένου και αριθμητικά ικανού προσωπικού προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής εξέταση, πρώτα από όλα το άτομο που εξετάζεται, καθώς και η ασφαλής μεταφορά του μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του νοσοκομείου, σημειώνουν οι δύο επιστημονικές εταιρείες.

Απαιτείται, επίσης, η διαμόρφωση των χώρων εξέτασης με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων μερών και όπως, βεβαίως, επιβάλλεται από τις διεθνείς καλές πρακτικές.

Επιπλέον, όσον αφορά τους ανήλικους, θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος δημιουργεί μια σειρά από ανυπέρβλητα εμπόδια που κάνουν απαραίτητη την ύπαρξη και ενός μηχανισμού που να διασφαλίζει:

α) την μεταφορά τους σε άλλο νοσοκομείο σε ψυχιατρική κλινική ενηλίκων, μετά την ψυχιατρική αξιολόγηση, αφού συχνά δεν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη στο νοσοκομείο που εξετάζονται

β) την επιστροφή τους στην οικογένεια (ή σε πλαίσιο φροντίδας), για εκείνους που δεν συνοδεύονται από συγγενείς ή κηδεμόνες, αν κριθεί ότι δεν χρήζουν νοσηλείας

Οι δύο επιστημονικές εταιρείες ζητούν

Την άμεση επανεξέταση της εγκυκλίου και την έναρξη διαλόγου με σαφή ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτού προκειμένου να διαμορφωθεί και να εφαρμοστεί και στη χώρα μας ένα σύγχρονο πλαίσιο μεταφοράς και εξέτασης κατόπιν εισαγγελικών εντολών έτσι ώστε να παρέχεται η αναγκαία ιατρική φροντίδα με διασφάλιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

Καταλήγουν ότι παραμένουν πάντα στη διάθεση του υφυπουργού και του υπουργείου υγείας προκειμένου να συμβάλλουν στην επίλυση χρόνιων και σοβαρών προβλημάτων που αφορούν γενικότερα τη φροντίδα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με προβλήματα ψυχικής υγείας στη χώρα μας.

Όλο Υγεία

Scroll to Top