Αναβαθμίζεται η ανακουφιστική φροντίδα – Συνεργασία του ΕΚΠΑ με το Ίδρυμα Τζένη Καρέζη

ανακουφιστική φροντίδα

Η συνεργασία ΕΚΠΑ με το Ίδρυμα «Τζένη Καρέζη», διασφαλίζει την υψηλού επιπέδου παρεχόμενη εξειδικευμένη ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με χρόνιες ασθένειες.

Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ συμπράττει με το Ίδρυμα «Τζένη Καρέζη». Στο πλαίσιο της συνεργασίας διευρύνεται σε κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Τζένη Καρέζη».

Συγκεκριμένα, η συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ιατρικής Σχολής, της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας και του Ιδρύματος «Τζένη Καρέζη», διασφαλίζει την υψηλού επιπέδου παρεχόμενη εξειδικευμένη ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με χρόνιες ή και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες από όλη την Ελλάδα.

Αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω:

α) Τα Εξωτερικά Ιατρεία της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «Τζένη Καρέζη» όπου εργάζονται καθημερινά εξειδικευμένοι επιστήμονες για την ανακούφιση των σωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων (που προέρχονται είτε από την εξέλιξη της νόσου είτε από τις θεραπείες) και των κοινωνικών και πνευματικών αναγκών του ασθενούς και της οικογένειας για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής τους.

β) Η Ημερήσια Νοσηλεία με την παροχή άνεσης και ευκολίας στον ασθενή και την οικογένεια.

γ) Η ανακουφιστική φροντίδα για Παιδιά και Εφήβους που θα στελεχωθεί από διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας (παιδιάτρων, ψυχολόγων, νοσηλευτών) για την παροχή ολοκληρωμένης διαχείρισης των σωματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικών αναγκών των παιδιών και εφήβων με απειλητικές για τη ζωή ή και χρόνιες ασθένειες και θα αποτελέσει Κέντρο Εξειδίκευσης και Έρευνας Ανακουφιστικής Φροντίδας παιδιών και εφήβων.

δ) Το «Εκπαιδευτικό Κέντρο» όπου θα εκπαιδεύονται και θα εξειδικεύονται λειτουργοί υγείας από όλη την Ελλάδα (γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι) και επιστήμονες ανθρωπιστικών και κοινωνικών επαγγελμάτων σε θεωρητικό και κλινικό επίπεδο.

 

Όλο Υγεία

Scroll to Top