Απογευματινά χειρουργεία: Οι περιοχές και οι επεμβάσεις με την μεγαλύτερη αναμονή

ΝΙΜΤΣ, λοίμωξη του αναπνευστικού, Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, απογευματινά χειρουργεία, Ιπποκράτειο, claw back, Υπουργείο Υγείας, ασθενής

Σε λίστα αναμονής βρίσκονται 102.634 ασθενείς και εκτιμάται ότι τα απογευματινά χειρουργεία θα αποσυμφορήσουν τις λίστες αναμονής.

Μετά την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την εκκαθάριση των λιστών χειρουργείων, προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων πολιτών στη λίστα χειρουργείου στην Ελλάδα, μέχρι και το τέλος του 2023, ανέρχεται στους 102.634 πολίτες.

Το 43% των περιστατικών, αναμένουν για χειρουργική επέμβαση λιγότερο από 4 μήνες. Από 4 έως 12 μήνες περιμένει το 31% της συνολικής λίστας, ενώ για περισσότερο 12 μήνες αναμένει το 26% των ασθενών.

Στη Μακεδονία βρίσκονται οι περισσότεροι ασθενείς που περιμένουν πάνω από 12 μήνες να χειρουργηθούν σε δημόσιο νοσοκομείο και ακολουθούν η Αττική και τα νησιά του Αιγαίου.

Γεωγραφική κατανομή αναμονής από 4 έως 12 μήνες

Το σύνολο των πολιτών που περιμένουν να χειρουργηθούν περισσότερο από 4 και λιγότερο από 12 μήνες, είναι 31.954.
Ο καταμερισμός των περιστατικών στην ελληνική επικράτεια ακολουθεί την παρακάτω κατανομή για περίοδο αναμονής 4 έως 12 μήνες.

 • Βόρεια Ελλάδα – 14.060 περιστατικά (44%)
 • Αττική και νησιά Αιγαίου – 11.183 περιστατικά (35%)
 • Κρήτη – 3.515 περιστατικά (11%)
 • Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος – 2.557 περιστατικά (8%)
 • Κεντρική Ελλάδα – 639 περιστατικά (2%)

Γεωγραφική κατανομή αναμονής για πάνω από 12 μήνες

Το σύνολο των πολιτών που περιμένουν να χειρουργηθούν περισσότερο από 12 μήνες, είναι 26.221. Ο καταμερισμός των περιστατικών στην ελληνική επικράτεια ακολουθεί την παρακάτω κατανομή για περίοδο αναμονής περισσότερο από 12 μήνες.

 • Βόρεια Ελλάδα – 13.897 περιστατικά (53%)
 • Αττική και νησιά Αιγαίου – 6.566 περιστατικά (25%)
 • Κρήτη –4.447 περιστατικά (17%)
 • Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος – 1.049 περιστατικά (4%)
 • Κεντρική Ελλάδα – 262 περιστατικά (1%)

Τα πιο συχνά είδη επέμβασης που βρίσκονται στις Λίστες Χειρουργείου

Περισσότερο από το 50% των επεμβάσεων σε αναμονή στη χώρα συγκεντρώνεται στις παρακάτω 7 κατηγορίες.

 • Επέμβαση Καταρράκτη 18%
 • Αρθροπλαστική Γόνατος 9%
 • Χολοκυστεκτομή 7%
 • Επέμβαση Αφαίρεσης κρυσταλλοειδούς φακού 5%
 • Αρθροπλαστική Ισχίου 5%
 • Βουβωνοκήλη 4%
 • Αμυγδαλεκτομή 3%
Όλο Υγεία

Scroll to Top