Ποια τα οφέλη για τον ασθενή από την εφαρμογή της Ψηφιοποιημένης Ενιαίας Λίστας Χειρουργείου

Ενιαίας Λίστας Χειρουργείου

Ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία της Ψηφιοποιημένης Ενιαίας Λίστας Χειρουργείου και αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων να είναι σε πλήρη ισχύ.

Μέχρι το 2017 δεν υπήρχε Λίστα Χειρουργείου στην Ελλάδα, όταν και θεσμοθετήθηκε, με σκοπό την καταγραφή και παρακολούθηση των πολιτών που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης. Η λειτουργία όμως της Λίστας Χειρουργείου δεν έχει αποδώσει για 3 βασικούς λόγους:
• Έλλειψη προτυποποιημένης διαδικασίας συντήρησης
• Απουσία δυνατότητας συνεχούς παρακολούθησης
• Απουσία διασύνδεσης της Λίστας Χειρουργείου με τις υπόλοιπες διαδικασίες του Νοσοκομείου (π.χ. πραγματοποιθέντα χειρουργεία)

Τον Ιούνιο του 2023 υπήρχαν 120.000 πολίτες εγγεγραμμένοι στην Λίστα Χειρουργείου με τις αναμονές να ξεπερνούν ακόμα και τα 2 χρόνια.
Για την αντιμετώπιση τόσο των καθυστερήσεων όσο και τη βελτίωση της λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου το Υπουργείο Υγείας προέβη σε στρατηγικές αποφάσεις και οι λύσεις βασίστηκαν σε δύο πυλώνες.
Ο πρώτος πυλώνας βασίστηκε στη διασφάλιση της ορθής συντήρησης της Λίστας Χειρουργείου και στη συνεχή παρακολούθηση της.
Ο δεύτερος πυλώνας στηρίχθηκε στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου με την πλήρη ψηφιοποίηση της να αποτελεί προτεραιότητα.

Η λειτουργία της Ψηφιοποιημένης Ενιαίας Λίστας Χειρουργείου έχει ξεκινήσει πιλοτικά, με τα περισσότερα Νοσοκομεία της χώρας να έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή, και αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων η Ψηφιοποιημένη Ενιαία Λίστα Χειρουργείου να είναι σε πλήρη ισχύ.

Γιατί είναι σημαντική η Ενιαία Λίστα Χειρουργείου

Η ορθή τήρηση της Ενιαίας Λίστα Χειρουργείου διασφαλίζει την καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στο Σύστημα Υγείας, τονίζει το υπουργείο Υγείας.

Έξι βασικές αρχές και αξίες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία ενός αξιόλογου Συστήματος Υγείας εξασφαλίζονται μέσω της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείου.

 • Διαφάνεια
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Διασφάλιση Υγείας
  Προσβασιμότητα
  Αποτελεσματικότητα
  Συντονισμός Περίθαλψης

Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 150.000 κλήσεις σε πολίτες, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η πληροφορία για το αν επιθυμούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι στη Λίστα Χειρουργείου.
Η εκκαθάριση ήταν ένα σημαντικό βήμα, καθώς όπως φάνηκε κρίνοντας από το αποτέλεσμα, περισσότερο από το 38% των εγγεγραμμένων πολιτών δεν επιθυμούσε να παραμείνει στην λίστα για διάφορους λόγους. Οι βασικοί λόγοι που οι πολίτες δεν επιθυμούσαν να παραμένουν στην Λίστα Χειρουργείου ήταν:
• Επέλεξαν να χειρουργηθούν είτε σε άλλα δημόσια Νοσοκομεία ,ή σε Ιδιωτικές κλινικές για επίσπευση του χρόνου
• Δεν επιθυμεί πλέον ο πολίτης να πραγματοποιήσει το χειρουργείο

Αναμονή για χειρουργική επέμβαση

Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων πολιτών στην Λίστα Χειρουργείου στην Ελλάδα, μέχρι και το τέλος του 2023, ανέρχεται στους 102.000 πολίτες.
Το 43% των περιστατικών, αναμένουν για χειρουργική επέμβαση λιγότερο από 4 μήνες.

Από 4 έως 12 μήνες περιμένει το 31% της συνολικής Λίστας, ενώ για περισσότερο 12 μήνες αναμένει το 26% των ασθενών.

Γεωγραφική κατανομή αναμονής από 4 έως 12 μήνες

Το σύνολο των πολιτών που περιμένουν να χειρουργηθούν περισσότερο από 4 και λιγότερο από 12 μήνες, είναι 31.954. Ο καταμερισμός των περιστατικών στην ελληνική επικράτεια ακολουθεί την παρακάτω κατανομή για περίοδο αναμονής 4 έως 12 μήνες.
• Βόρεια Ελλάδα – 14.060 περιστατικά (44%)
• Αττική και νησιά Αιγαίου – 11.183 περιστατικά (35%)
• Κρήτη – 3.515 περιστατικά (11%)
• Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος – 2.557 περιστατικά (8%)
• Κεντρική Ελλάδα – 639 περιστατικά (2%)

Γεωγραφική κατανομή αναμονής για πάνω από 12 μήνες

Το σύνολο των πολιτών που περιμένουν να χειρουργηθούν περισσότερο από 12 μήνες, είναι 26.221. Ο καταμερισμός των περιστατικών στην ελληνική επικράτεια ακολουθεί την παρακάτω κατανομή για περίοδο αναμονής περισσότερο από 12 μήνες.
• Βόρεια Ελλάδα – 13.897 περιστατικά (53%)
• Αττική και νησιά Αιγαίου – 6.566 περιστατικά (25%)
• Κρήτη –4.447 περιστατικά (17%)
• Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος – 1.049 περιστατικά (4%)
• Κεντρική Ελλάδα – 262 περιστατικά (1%)

Τα πιο συχνά είδη επέμβασης που βρίσκονται στις Λίστες Χειρουργείου

Περισσότερο από το 50% των επεμβάσεων σε αναμονή στη χώρα συγκεντρώνεται στις παρακάτω 7 κατηγορίες.

Επέμβαση Καταρράκτη 18%

Αρθροπλαστική Γόνατος 9%

Χολοκυστεκτομή 7%

Επέμβαση Αφαίρεσης κρυσταλλοειδούς φακού 5%

Αρθροπλαστική Ισχίου 5%

Βουβωνοκήλη 4%

Αμυγδαλεκτομή 3%

Απογευματινά χειρουργεία για μείωση των αναμονών

Το Υπουργείο Υγείας με στόχο την μείωση των αναμονών για χειρουργική επέμβαση, εξέτασε όλες τις πιθανές επιλογές και τα δυνητικά οφέλη για κάθε μία από αυτές, Η λύση που προκρίθηκε και θα έχει άμεση εφαρμογή είναι η ενεργοποίηση των απογευματινών χειρουργείων. Με αυτόν τον τρόπο καθημερινά θα πραγματοποιούνται περισσότερα χειρουργεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Σύμφωνα με την μελέτη που έγινε, η δυναμικότητα του συστήματος με τα απογευματινά χειρουργεία αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20%.

 

Όλο Υγεία

Scroll to Top