Αύξηση 20% στις εφημερίες των γιατρών ΕΣΥ – Πώς διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο αποδοχών

ΕΣΥ, ΠΟΕΔΗΝ, απογευματινά χειρουργεία

Με αναδρομική ισχύ από 1/1/24 θεσπίζεται η αύξηση κατά 20% στις εφημερίες των γιατρών ΕΣΥ. Το ωρομίσθιο των εφημεριών ορίζεται, ανά βαθμό ή βαθμίδα. Αντίδραση γιατρών.

Αυξάνονται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2024 κατά 20% οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, με την ίδια ρύθμιση προβλέπεται ότι:

 • Η αποζημίωση για τις εφημερίες θα καταβάλλεται και στους νόμιμους αναπληρωτές των δικαιούχων.
 • Αυξάνεται επίσης κατά 20%, από 530 σε 636 ευρώ, το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται στους διευθυντές γιατρούς που απαλλάσσονται από τις εφημερίες.
 • Αυξάνεται κατά 5% το ανώτατο όριο αποδοχών για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Το νέο πλαίσιο αποδοχών διαμορφώνεται ως εξής:

 • Για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα το ωρομίσθιο επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
 • Για νυκτερινή εφημερία καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 15% επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης.
 • Για εφημερία ημέρας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25% επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
 • Για νυκτερινή εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 30% επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά 31,80 ευρώ.

Το ωρομίσθιο των εφημεριών ορίζεται, ανά βαθμό ή βαθμίδα, ως εξής:

 • Συντονιστής διευθυντής και καθηγητής Πανεπιστημίου, 8,90 ευρώ.
 • Διευθυντής και αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου, οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (8,46).
 • Επιμελητής Α΄και επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου, 8,08 ευρώ.
 • Επιμελητής Β’, λέκτορας και ειδικευμένοι ιατροί που αμείβονται με ενιαίο μισθολόγιο, 7,06 ευρώ.
  \Έμμισθος ειδικευόμενος, 5,38 ευρώ.

Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό συντονιστή διευθυντή σε νοσοκομεία της Α΄ Ζώνης και στους διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων, σε όσους ιατρούς υπηρετούν με το βαθμό του διευθυντή και απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών, καθώς και σε όσους ιατρούς νομίμως αναπληρώνουν ελλείποντες συντονιστές διευθυντές και διευθυντές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών, αντί αποζημίωσης εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό 636 ευρώ.

Η απουσία των διευθυντών και των νόμιμων αναπληρωτών τους για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφημεριών. Σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αποζημίωση αυτή μειώνεται αναλόγως.

Ως ανώτατο όριο αποδοχών για τους ιατρούς του ΕΣΥ ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον εκάστοτε καταληκτικό βασικό μισθό (Μ.Κ. 16) του συντονιστή διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 2,163 (έως τώρα το ποσό πολλαπλασιαζόταν με συντελεστή 2,06).

Στα ανώτατα όρια αποδοχών δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές των ιατρών από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων των Ε.Λ.Κ.Ε.Α. των Υγειονομικών Περιφερειών.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καταγγέλλει ότι «η αύξηση 20% στην αποζημίωση των εφημερίων αντιστοιχεί σε 1 ευρώ αύξηση στην ωριαία αποζημίωση της εφημερίας» και κάνει λόγο για «κοροϊδία».  Σύμφωνα με την Ομοσπονδία η ωριαία αποζημίωση της εφημερίας μετά τις αυξήσεις θα κυμαίνεται από 5,48 ευρώ για τον ειδικευόμενο έως 8,42 ευρώ για τον Διευθυντή ΕΣΥ.

Όλο Υγεία

Scroll to Top