Έκτακτα μέτρα του υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της COVID-19

νοσοκομεία ΕΣΥ COVID-19 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών

Αύξηση καταγράφουν οι νοσηλείες για COVID-19, ως αποτέλεσμα της μεγάλης διασποράς SARS-CoV2, στην κοινότητα. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι νέες διασωληνώσεις καταγράφουν αύξηση και σύμφωνα με τους ειδικούς όσο προχωράμε προς το χειμώνα θα έχουμε περαιτέρω διασπορά SARS-CoV2.

Το υπουργείο Υγείας λαμβάνει επιπλέον μέτρα για να καλύψει τις ανάγκες δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Έτσι σήμερα ανακοινώθηκε η παραχώρηση 50 κλινών νοσηλείας στο ΕΣΥ από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) για το χρονικό διάστημα από 01.10.23 έως και 31.12.23, το οποίο εντάσσεται και στις εφημερίες του ΕΣΥ.

Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η χώρα μας προμηθεύεται 35.000 χιλιάδες επιπλέον θεραπευτικές αγωγές του αντιιικού φαρμάκου PAXLOVID, το οποίο χορηγείται σε ασθενείς για την αντιμετώπιση της λοίμωξης COVID-19.

50 κλίνες για περιστατικά non COVID στο ΕΣΥ

Ειδικότερα, με απόφαση των υφυπουργών Οικονομίας, Άμυνας και Υγείας, κ.κ. Πετραλιά, Κεφαλογιάννη και Θεμιστοκλέους το ΝΙΜΤΣ παραχωρεί 50 κλίνες νοσηλείας για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας.

Στις κλίνες αυτές θα διακομίζονται ασθενείς που δεν έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό από άλλα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής, προκειμένου να αποδεσμεύονται κλίνες στο ΕΣΥ για την νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού.

Διευκρινίζεται στη σχετική απόφαση, πως οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχή επί των νοσηλίων. Η αναγκαία ημερήσια φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Επίσης για το χρονικό διάστημα από 1.10.2023 έως και 31.12.2023, ΝΙΜΤΣ εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του ΕΣΥ

Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών σε τμήματα νοσηλείας ή και θαλάμους με κλίνες αυξημένης φροντίδας στο ΝΙΜΤΣ ορίζεται το ΕΚΑΒ, κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας και των κλινών αυξημένης φροντίδας, καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή νοσηλευτικών περιστατικών.

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) αναλαμβάνει την ευθύνη της επιστημονικής και λειτουργικής διαχείρισης των προς διάθεση κλινών του ΝΙΜΤΣ και διαθέτει στο νοσοκομείο το απαιτούμενο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό) και ιατροφαρμακευτικό υλικό, εφόσον απαιτηθεί.

Επίσης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινείται προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας στις δομές της 1ης Υ.Πε., για τις ανάγκες λειτουργίας του ΝΙΜΤΣ.

Όλο Υγεία

Scroll to Top