Ενιαία Λίστα Χειρουργείων στο ΕΣΥ: Μια νέα προσπάθεια για να μπει τέλος στις πολύμηνες αναμονές

χειρουργεία ΕΣΥ

Ένα από τα βασικά προβλήματα του ΕΣΥ επιχειρεί να λύσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Αφορά τις πολύμηνες αναμονές σε λίστες χειρουργείων με ότι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της υγείας των ασθενών.

Σε σχέδιο νόμου το οποίο κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση, έως και 26 Σεπτεμβρίου, εισάγεται η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Το υπουργείο Υγείας συστήνει την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων για τη διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.

Βασικοί όροι για την κατάρτισή της αποτελούν η αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου του ασθενούς και του δυνατού χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενούς. Η αξιολόγηση γίνεται με ιατρική τεκμηρίωση από ειδικευμένους ιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Ο ασθενής ενημερώνεται αμελλητί για την ημερομηνία της επέμβασης όταν εντάσσεται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.

Από την Ενιαία Λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Τα νοσοκομεία υποχρεούνται να δηλώνουν σε υποσύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων τα τακτικά και έκτακτα χειρουργεία που διενεργούνται.

Υπεύθυνη για τη λειτουργία του νέου συστήματος είναι η ΗΔΙΚΑ. Τα πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, δεσμεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων τους.

Για την κατάρτιση της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και την ένταξη ασθενών σε αυτήν, τα νοσοκομεία θα πρέπει να επεξεργαστούν τα στοιχεία που έχουν (λίστες χειρουργείων) και να αναλαμβάνουν το έργο της ένταξης των ενδιαφερομένων ασθενών στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, κατόπιν ιατρικώς τεκμηριωμένης αξιολόγησης της σοβαρότητας της νόσου και του δυνατού χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, από ειδικευμένους ιατρούς.

Από την ημερομηνία έναρξης της  λειτουργίας της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων οι Λίστες Χειρουργείων που υφίστανται στα νοσοκομεία  καταργούνται και αντικαθίστανται από την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.

Όλο Υγεία

Scroll to Top