Η έλλειψη χρηματοδότησης και το claw back απειλούν την αγορά φαρμάκου

φάρμακα, ΣτΕ, ΕΟΦ, ΠΣΦ

Στον αέρα υπάρχει κίνδυνος να τιναχθεί η αγορά του φαρμάκου λόγω της υποχρηματοδότησης και των υποχρεωτικών επιστροφών.

Τον «κώδωνα του κινδύνου» κρούει η Πρόεδρος του ΔΣ PhARMA Innovation Forum Greece, κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, για την ιδιαιτέρως δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά φαρμάκου στην Ελλάδα, λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων σε υποχρεωτικές επιστροφές και της έλλειψης χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της τοποθέτησής της στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών και Έρευνας που διοργάνωσε η ΣΑΦΕΕ η κα. Μπαρμπετάκη υπογράμμισε την ανάγκη για την άμεση ενίσχυση της χρηματοδότησης και της μείωσης των υπέρογκων υποχρεωτικών επιστροφών που απειλούν πλέον ευθέως την ομαλή πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα αλλά και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Τα οφέλη της φαρμακευτικής καινοτομίας

Εισαγωγικά, η Πρόεδρος του PIF έδωσε τον ορισμό της καινοτομίας, σημειώνοντας ότι «καινοτομία είναι η κάθε νέα θεραπεία που καλύπτει μια ακάλυπτη θεραπευτική ανάγκη ή/και αλλάζει αποτελεσματικά τις ζωές των ασθενών». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα σημαντικά οφέλη της φαρμακευτικής καινοτομίας για τους ασθενείς, τους φροντιστές, το σύστημα υγείας, την κοινωνία και την οικονομία. Επίσης, τόνισε τις σημαντικές επενδύσεις που κάνουν οι καινοτόμες φαρμακευτικές εταιρίες για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι για μια νέα θεραπευτική καινοτομία χρειάζεται μια επένδυση ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περίπου 10-15 χρόνια έρευνας σε περίπου 10.000 μόρια.

58%  η συμμετοχή του φαρμακευτικού κλάδου στη φαρμακευτική δαπάνη  31% του κράτους

Επιπρόσθετα, η κ. Μπαρμπετάκη κατέθεσε προτάσεις για την αξιοποίηση καλών πρακτικών, που βασίζονται στην τεκμηριωμένη χρηματοδότηση του συστήματος (“evidence based funding”) αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, αλλά και κάνοντας παράλληλα δομικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος των υποχρεωτικών επιστροφών.
Στη συνέχεια, η κα. Μπαρμπετάκη σημείωσε ότι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στην αγορά φαρμάκου είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, ενώ υπογράμμισε ότι σήμερα ο φαρμακευτικός κλάδος «αποτελεί μεγαλύτερο χρηματοδότη της αγοράς φαρμάκου από το ίδιο το κράτος μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών», υπογραμμίζοντας ότι οι επιστροφές που πληρώνουν οι καινοτόμες φαρμακευτικές επιχειρήσεις φτάνουν το 70%!

‘Εως το 2026 ο φαρμακευτικός κλάδος συνολικά θα συμμετέχει κατά 27% περισσότερο στη φαρμακευτική δαπάνη έναντι του κράτους (58% ο κλάδος έναντι 31% το κράτος).

Επίσης, επισήμανε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να απαντήσει το Υπουργείο Υγείας στις άμεσες ανάγκες της χρηματοδότησης του φαρμάκου, όπως και να πάρει ξεκάθαρη θέση εάν θα διατεθούν τελικά οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορούν το 2022 και το 2023 όπως έχει νομοθετηθεί, αλλά και δεσμευτεί για τα σχετικά κονδύλια για το 2024 και 2025.
Αντίστοιχα, τόνισε ότι οι καινοτόμες φαρμακευτικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν σημαντικά στην Ελλάδα στην έρευνα και ανάπτυξη, ενώ σημείωσε ότι «οι 26 εταιρίες του PIF απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους στην Ελλάδα και παράλληλα, ενώ επιπλέον θέσεις εργασίας υποστηρίζονται και σε πολλές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο εγχώριο οικοσύστημα της υγείας».

Μεταξύ 2019 και 2021 οι εταιρίες του PIF υλοποίησαν 520 προγράμματα υποστήριξης για 90.000 ασθενείς, 290 προγράμματα υποστήριξης ασθενών, 740 προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με 480.000 ωφελούμενους πολίτες και 100 προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος με 350.000 ωφελούμενους.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «καθώς τα ζητήματα του κλάδου παραμένουν σε εκκρεμότητα θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τεθούν οι βάσεις από την πολιτεία για την αναμόρφωση ενός δίκαιου και βιώσιμου συστήματος υγείας που θα διασφαλίζει όλα τα παραπάνω. Το PhARMA Innovation Forum επιθυμεί τη στενή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους του κλάδου και την Πολιτεία για την άμεση επίλυση των μεγάλων αυτών προβλημάτων

Όλο Υγεία

Scroll to Top