Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη

Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ισότιμη και άμεση πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
PhARMA Innovation Forum Greece: 87 καινοτόμες θεραπείες αναμένονται στην Ελλάδα
Ποια είναι τα ανεπίλυτα προβλήματα του φαρμακευτικού κλάδου
654 μέρες χρειάζονται οι ασθενείς στην Ελλάδα για πρόσβαση σε φάρμακα
Scroll to Top