Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία ενημερώνει για τις ουρολογικές παθήσεις

Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση, βάσει επιστημονικών δεδομένων για τις ουρολογικές παθήσεις.

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Ασθενών δημιούργησε  ιστοσελίδα η οποία απευθύνεται αφενός στους ασθενείς με ουρολογικά νοσήματα και αφετέρου στο ευρύ κοινό που αναζητά σχετικές πληροφορίες.

Στόχος της ΕΟΕ είναι μέσω της ιστοσελίδας να παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση, βάσει επιστημονικών δεδομένων, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, που αφορά στις ουρολογικές παθήσεις.

Οι χρήστες που θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα θα βρουν αναλυτική ενημέρωση για κάθε ουρολογικό νόσημα, όπως καταγραφή συμπτωμάτων, επιδημιολογικά στοιχεία, εξετάσεις που πρέπει να διεξαχθούν για να ληφθεί η διάγνωση, πληροφορίες αναφορικά με τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, δεδομένα και στοιχεία συνοδευόμενα από δημιουργικές εικόνες.

Επιπλέον, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας περιλαμβάνει ενημερωτικά videos της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (European Association of Urology- Patient Office) προσαρμοσμένα στα ελληνικά, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο συζήτησης του ουρολόγου με τον ασθενή για την περαιτέρω επεξήγηση των ουρολογικών παθήσεων και επεμβάσεων.

Σε ειδική ενότητα της ιστοσελίδας παρέχεται ενημέρωση αναφορικά με τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Γραφείο Ασθενών.

Αφορμή για την ΕΟΕ ώστε να δημιουργήσει την ιστοσελίδα αποτέλεσε η αναγκαιότητα της ενημέρωσης των ασθενών και του ευρύτερου κοινού, βάσει επιστημονικών δεδομένων.

Όλο Υγεία

Scroll to Top