Μέτωπο Γιατρών και Φαρμακοποιών ενάντια στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο

φορολογικό νομοσχέδιο, ΟΕΝΓΕ, Κέντρα Τραύματος

Με την εισαγωγή φορολογητέου τεκμαρτού εισοδήματος με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, πλήττεται τμήμα ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων.

 

Φορολογική δικαιοσύνη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι τα δύο στοιχεία που πρέπει να πληροί το φορολογικό νομοσχέδιο, αναφέρουν γιατροί και φαρμακοποιοί, κάτι όμως που δεν κάνει το νέο φορολογικό σχέδιο νόμου με το οριζόντιο μέτρο της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.
Με ανακοινώσεις τους Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) και Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) καταθέτουν τις προτάσεις τους , υπογραμμίζοντας τον δίκαιο επιμερισμό των φορολογικών βαρών.

Η θέση του ΠΙΣ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής οφείλει ν’ αποτελεί μεν εθνικό στόχο, πρέπει όμως να υλοποιείται με συγκεκριμένους κανόνες.
Πρωταρχικό μέλημα πρέπει ν’ αποτελεί ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα, με εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης του πολίτη, χωρίς δαιδαλώδη πολυνομία και αλλεπάλληλες αλλαγές.

 • Ένα σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης της Οικονομίας, έχοντας ως δεδομένο ότι έχουν προηγηθεί μία δεκαετής οικονομική κρίση, πανδημία COVID, ενεργειακή κρίση και πληθωρισμός.
  Ένα σύστημα που θα προκύπτει μετά από ουσιαστικό διάλογο με όλους τους φορείς.
  Ένα σύστημα που δεν θα έχει οριζόντια εφαρμογή, διότι τότε υποκρύπτει αδικίες.
  Ένα σύστημα που δεν θα υποθάλπει κοινωνικό αυτοματισμό έναντι κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων και κυρίως θα τηρεί απαρέγκλιτα την ηθική αρχή της ειλικρίνειας.

Όσον αφορά την εισαγωγή τεκμαρτού εισοδήματος θεωρεί ότι ο Ιατρικός Κλάδος κινείται υψηλότερα του θεσπιζόμενου ποσού, συνεισφέροντας στο βαθμό που του αναλογεί στα φορολογικά βάρη.
Υπενθυμίζει το άδικο μέτρο του clawback που εφαρμόζεται σε πολλούς γιατρούς, υφαρπάζοντας όχι τεκμαρτό, αλλά δεδουλευμένο εισόδημα.

Η θέση του ΙΣΑ σχετικά με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Ο ΙΣΑ θεωρεί ότι  το οριζόντιο μέτρο της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με βάση ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος μέσα από αυθαίρετες τεχνικές και διαδικασίες υπολογισμού του δεν λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα της φοροδιαφυγής αλλά αντίθετα διογκώνει τις φορολογικές ανισότητες με πρόσθετα φορολογικά βάρη, σε μεγάλο ποσοστό επαγγελματιών, προσθέτοντας εισοδήματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν υφίστανται.
Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη από την κυβέρνηση ότι τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο η τελευταία δωδεκαετία έχει σημαδευτεί από αλλεπάλληλες οικονομικές και ανθρωπιστικές κρίσεις, από capital controls, από την πανδημία της COVID-19 και τα συνεχή lockdowns καθώς και από πολέμους και εχθροπραξίες ( Ουκρανία, Λωρίδα της Γάζας) δηλαδή από γεγονότα που δημιουργούν προβλήματα στην οικονομική ανάπτυξη στο σύνολο των επαγγελματικών κλάδων.
Άλλωστε η Κυβέρνηση έχει εισάγει τεχνικές διαδικασίες και μεθόδους ελέγχου και πάταξης της φοροδιαφυγής όπως εκτεταμένη και υποχρεωτική χρήση POS και του λεγόμενου πλαστικού χρήματος, υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, myDATA κλπ. με τις οποίες, σύμφωνα με δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, θα αντιμετώπιζε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα.

Είναι άδικο επειδή υπάρχει φοροδιαφυγή από ένα μέρος των επαγγελματιών να θεωρούνται συλλήβδην όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι φοροφυγάδες και αναρωτιόμαστε αν με την ίδια λογική επειδή υπάρχει αδήλωτη ή υποδηλωμένη μισθωτή εργασία η κυβέρνηση θεωρεί και τους μισθωτούς φοροφυγάδες στο σύνολό τους, σημειώνει ο ΙΣΑ.
Μετά την συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΣΑ και τη σχετική εισήγηση του Προέδρου Γ. Πατούλη επί του συγκεκριμένου θέματος, η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις :

 • Άμεση συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.
  Σύσταση τριμελούς επιτροπής με σκοπό να γίνουν οι σχετικές προτάσεις και παρεμβάσεις επί του φορολογικού νομοσχεδίου στη δημόσια διαβούλευση.
  Συνεχής ενημέρωση των ιατρών μελών μας μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του συλλόγου.
  Άμεση συνεργασία με τους υπόλοιπους επαγγελματικούς φορείς της χώρας.

Θέση των Φαρμακοποιών

 

Ο ΠΦΣ αναφέρει ότι το φορολογικό σύστημα στη χώρα μας χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση, για την ισότιμη κατανομή των βαρών και τη δίκαιη αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής ζωής στη χώρα μας.
Επομένως όλες οι στρεβλώσεις ετών πρέπει να διορθωθούν και να απονεμηθεί στην πράξη φορολογική δικαιοσύνη, η οποία θα επιτρέψει και την μελλοντική φορολογική ελάφρυνση, σε αυτούς που αποκλειστικά και κατά τρόπο άνισο και σκανδαλώδη σηκώνουν τα περισσότερα βάρη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα φαρμακεία της χώρας! Παράλληλα, η εξυγίανση των φορολογικών ατελειών και αστοχιών ετών, θα πρέπει να έχει καθαρή στόχευση προκειμένου να ανακουφίσει τελικά όλο τον υγιή επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, δίδοντας τις προϋποθέσεις και τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη!
Εκεί που υπάρχουν εξαιρέσεις θα πρέπει να αναδειχθούν, εκεί που υπάρχουν αδικίες να εξαλειφθούν, εκεί όμως που υπάρχουν φαινόμενα ασυδοσίας και φοροδιαφυγής θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, με τη λήψη μέτρων για την επιβολή φορολογικής συνέπειας και αυτό αντανακλά σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι αφουγκράζονται και διεκδικούν ένα καλύτερο πλαίσιο φορολόγησης μέσω της συμμετοχής όλων ανεξαιρέτως, στο βαθμό που τους αναλογεί.
Η ενεργειακή κρίση και οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνουν δραματικά τα εισοδήματα των φαρμακείων καθόσον το φάρμακο βρίσκεται σε κλειστό προϋπολογισμό και απαιτείται νέα ύλη για τα φαρμακεία μας προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν προς όφελος του Έλληνα πολίτη.
Η φορολόγηση των φαρμακείων θα πρέπει να προσδιορίζεται με ένα προκαθορισμένο ποσοστό κέρδους βάσει πραγματικών δεδομένων, χωρίς να υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες.
Γιατί είμαστε ένας κλάδος που αποδεδειγμένα δεν φοροδιαφεύγει και που είναι υποχρεωμένος να επιβαρύνεται με ένα απαράδεκτο, μνημονιακό rebate το οποίο απομειώνει δραματικά οποιαδήποτε κερδοφορία και η κατάργησή του είναι επιτακτική ανάγκη.
Οι φαρμακοποιοί δηλώνουν αλληλέγγυοι στους κλάδους εκείνους που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Πιστεύουμε σε ένα δίκαιο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα που πρέπει να αποτελεί εθνικό στόχο και προτεραιότητα.

Όλο Υγεία

Scroll to Top